2ο κεφ.Adobe PDF (416.35 kB)
Title Details:
ΑΙΤΙΑΚΗ ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
Authors: Nagopoulos, Nikolaos
Reviewer: Savvakis, Emmanouil
Subject: LAW AND SOCIAL SCIENCES > SOCIOLOGY > SOCIOLOGY OF KNOWLEDGE
LAW AND SOCIAL SCIENCES > SOCIOLOGY
LAW AND SOCIAL SCIENCES > SOCIOLOGY > METHODOLOGY AND RESEARCH TECHNOLOGY
LAW AND SOCIAL SCIENCES > SOCIOLOGY > SOCIAL PROBLEMS AND SOCIAL WELFARE
LAW AND SOCIAL SCIENCES > SOCIOLOGY > SOCIOLOGY: HISTORY AND THEORY > COMPARATIVE AND HISTORICAL SOCIOLOGY
LAW AND SOCIAL SCIENCES > SOCIOLOGY > SOCIAL DIFFERENTIATION > SOCIOLOGY OF OCCUPATIONS AND PROFESSIONS
LAW AND SOCIAL SCIENCES > SOCIOLOGY > SOCIOLOGY OF LANGUAGE AND THE ARTS > SOCIOLOGY OF LANGUAGE/SOCIOLINGUISTICS
LAW AND SOCIAL SCIENCES > SOCIOLOGY > SOCIAL PROBLEMS AND SOCIAL WELFARE > SOCIAL SECURITY/INSURANCE/PENSIONS
Keywords:
Sociology Of Knowledge
Theory And Methodology Of Social Sciences
Epistemology Of Social Sciences
Description:
Abstract:
Στο κεφάλαιο αυτό αναλύεται το εμπειρικό - επιστημονικό ενδιαφέρον του λογικού θετικισμού σύμφωνα με το οποίο δεν τίθενται οι υποκειμενικές εμπειρίες ή τα ίδια τα φυσικά αντικείμενα, που εξετάζονται από τις επιμέρους επιστήμες, αλλά οι προτάσεις που αναφέρονται σε αυτά και οι οποίες δύνανται να υποβληθούν σε επαληθευτικό έλεγχο. Κατόπιν τούτου το κριτήριο οριοθέτησης της επιστήμης είναι η ίδια η αρχή της επαληθευσιμότητας. Έτσι η κατανόηση του κόσμου οδηγεί κατ’ ανάγκην στην κατανόηση των νοημάτων που αποδίδονται μέσα από την εκφραστική δυνατότητα του γλωσσικού μέσου.
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/2959
Bibliographic Reference: Nagopoulos, N. (2015). ΑΙΤΙΑΚΗ ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ [Chapter]. In Nagopoulos, N. 2015. Γνώση, μέθοδος και κοινωνική πράξη [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/2959
Language: Greek
Is Part of: Γνώση, μέθοδος και κοινωνική πράξη
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions