ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ: ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ, ΤΑ ΑΓΑΘΑ, ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΑΘΟAdobe PDF (399.64 kB)
Title Details:
ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ: ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ, ΤΑ ΑΓΑΘΑ, ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΑΘΟ
Authors: Theodorou, Panagiotis
Reviewer: Dimitriou, Stefanos
Subject: HUMANITIES AND ARTS > ETHICS
HUMANITIES AND ARTS > PHILOSOPHY > APPROACHES AND SCHOOLS IN PHILOSOPHY
HUMANITIES AND ARTS > PHILOSOPHY > HISTORY OF WESTERN PHILOSOPHY
HUMANITIES AND ARTS > PHILOSOPHY > APPROACHES AND SCHOOLS IN PHILOSOPHY > HUMANISM
HUMANITIES AND ARTS > ARTS AND LETTERS > ARTS > ART THEORY > AESTHETICS
HUMANITIES AND ARTS > PHILOSOPHY > PHILOSOPHICAL DISCIPLINES (EXCEPT ETHICS) > ANTHROPOLOGY (PHILOSOPHY)
HUMANITIES AND ARTS > PHILOSOPHY > PHILOSOPHICAL DISCIPLINES (EXCEPT ETHICS) > PHILOSOPHY OF CULTURE
HUMANITIES AND ARTS > PHILOSOPHY > PHILOSOPHICAL DISCIPLINES (EXCEPT ETHICS) > AESTHETICS > PHILOSOPHY OF ART
Keywords:
Values
Plato
Aristotle
Hume
Lotze
Brentano
Scheler
Ethics
Good
Beauty
Nietzsche
Kant
Description:
Abstract:
Ο Πλάτων θέτει εξαρχής στη σκέψη του ερωτήματα που γενικά σήμερα εκλαμβάνονται ως ερωτήματα για αξίες. Ρωτά τι είναι το κάλος, τι είναι η ανδρεία, τι είναι η δικαιοσύνη, τι είναι το αγαθό. Το κομβικό έργο του στο οποίο όλα αυτά τα ερωτήματα συγκεφαλαιώνονται και τυγχάνουν συστηματικής πραγμάτευσης είναι κυρίως το μεγάλο έργο του, η Πολιτεία. Με επισταμένη εξέταση αυτού του βιβλίου και έχοντας κατά νου τα έργα του Πλάτωνα που το προετοιμάζουν και το επεξηγούν ή το συμπληρώνουν, το πρώτο κεφάλαιο θα δείχνει πώς τίθενται για πρώτη φορά συστηματικά στη Δυτική Φιλοσοφία οι βάσεις για την νεοτερική ανάδυση του φιλοσοφικού προβλήματος των αξιών.
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/2632
Bibliographic Reference: Theodorou, P. (2015). ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ: ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ, ΤΑ ΑΓΑΘΑ, ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΑΘΟ [Chapter]. In Theodorou, P. 2015. Εισαγωγή στη φιλοσοφία των αξιών [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/2632
Language: Greek
Is Part of: Εισαγωγή στη φιλοσοφία των αξιών
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions