DSpace

Πληροφορίες Τίτλου
Τίτλος: Αναδιαμορφώνοντας την ταυτότητα των γυναικών (μεσοπόλεμος-μεταπολίτευση)
Συγγραφείς:Ζιώγου Καραστεργίου, Σιδηρούλα
Κριτικός Αναγνώστης: Μπονίδης, Κυριάκος
Σχολές/Τμήματα: ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Θέμα: 
Λέξεις-κλειδιά: 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ
ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟ
Περιγραφή
Περίληψη: 
Το κεφάλαιο 3 περιλαμβάνει τρείς ενότητες. Στην πρώτη παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της Νέας Αγωγής σε σχέση με το φύλο, η πρόσληψη των αρχών αυτών από το κίνημα του Εκπαιδευτικού Δημοτικισμού στην Ελλάδα, οι απόπειρες υλοποίησής τους στην εκπαιδευτική πράξη και οι κοινωνικές αντιστάσεις. Αναφορές γίνονται αρχικά στο Ανώτερο Δημοτικό Παρθεναγωγείο Βόλου, στο Υπόμνημα του Εκπαιδευτικού Ομίλου (1912), στην ‘Ανωτέρα Γυναικεία Σχολή’, στα "Μαρασλειακά" και στα "Διδασκαλειακά". Ακολουθεί λεπτομερής αναφορά στις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις των κυβερνήσεων του Βενιζέλου του 1913 και 1929 που έχουν καθοριστική επίδραση στην εκπαίδευση των κοριτσιών γιατί οδηγούν από τα Παρθεναγωγεία στα Γυμνάσια Θηλέων. Αναλύονται τα κείμενα των νομοσχεδίων και γίνεται αναφορά στις αντιδράσεις (θετικές και αρνητικές) του εκπαιδευτικού κόσμου και, κυρίως, των γυναικείων συλλόγων της εποχής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ίδρυση αστικών σχολείων, διδασκαλείων, ελληνικών σχολείων, γυμνασίων και πρακτικών σχολών θηλέων από το 1914 έως το 1918 και στην καθιέρωση Γυμνασίων θηλέων με τη μεταρρύθμιση του 1929 τόσο για τη σημασία τους στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης των κοριτσιών όσο και για τη διεύρυνση του επαγγελματικού πεδίου των γυναικών εκπαιδευτικών. Στη δεύτερη ενότητα γίνεται λόγος για την περίοδο από τη δικτατορία του Μεταξά έως τη Μεταπολίτευση (1936-1977) με ιδιαίτερη έμφαση στις μεταρρυθμίσεις του 1964 και του 1976/77 κυρίως για τον εκδημοκρατισμό στην εκπαίδευση και τη θεσμοθέτηση της συνεκπαίδευσης. Ο προβληματισμός για τη μικτή εκπαίδευση στα δευτεροβάθμια σχολεία προσεγγίζεται αναλυτικά και γίνεται λόγος για τη σταδιακή ανάπτυξη του μαθητικού πληθυσμού, την κινητικότητα γυναικών εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων και τη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική ιεραρχία. Στην τρίτη ενότητα επισημαίνεται η ενδιαφέρουσα πορεία που έχει διαγράψει η σχέση εκπαίδευσης και φύλου κατά τον 20 ό αιώνα και οι προοπτικές που διανοίγονται για το μέλλον.
Πίνακας Περιεχομένων: 
3. Αναδιαμορφώνοντας την ταυτότητα των γυναικών (Μεσοπόλεμος – Μεταπολίτευση)
3.1 Οι τρεις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα
3.1.1 Το πλαίσιο: «H Ελληνίδα ανοίγει μόνη το δρόμο της»

3.1.2 Νέα Αγωγή, Εκπαιδευτικός Δημοτικισμός και Φύλο: καινοτομίες, αναστολές και αντιστάσεις
3.1.2.1 Βασικές αρχές και εφαρμογές στην εκπαιδευτική πράξη
3.1.2.2 Ανώτερο Δημοτικό Παρθεναγωγείο Βόλου (1908-1911)
3.1.2.3 Υπόμνημα του Εκπαιδευτικού Ομίλου (1912)
3.1.2.4 Ανωτέρα Γυναικεία Σχολή (1921-1923) – Γυναικείος Ανθρωπισμός
3.1.2.5 «Μαρασλειακά» (1925-1927)» – «Διδασκαλειακά» (1927-1930)

3.1.3 Από τα παρθεναγωγεία στα γυμνάσια θηλέων: Εκπαιδευτική πολιτική και μεταρρυθμίσεις (1913-1929)
3.1.3.1 Νομοσχέδια Ιωάννη Τσιριμώκου (1913) και Κωνσταντίνου Γόντικα (1929)
3.1.3.2 Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις κατά το Μεσοπόλεμο
3.1.3.2.1 Αστικά σχολεία, διδασκαλεία, ελληνικά σχολεία, γυμνάσια, πρακτικές σχολές θηλέων (1914- 1918)
3.1.3.2.2 Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση 1929: Τα γυμνάσια θηλέων και ο ρόλος των γυναικών εκπαιδευτικών

3.2 Από τη δικτατορία του Ιωάννη Μεταξά έως τη Μεταπολίτευση (1936-1977)
3.2.1 Μεταρρυθμίσεις 1964, 1976/77: Εκδημοκρατισμός - Θεσμοθέτηση της συνεκπαίδευσης
3.2.2 Ο προβληματισμός για τη μικτή εκπαίδευση στα δευτεροβάθμια σχολεία
3.2.3 Μαθητικός πληθυσμός
3.2.4 Κινητικότητα γυναικών εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων – Οι πρώτες γυναίκες γυμνασιάρχες
3.3 Επιλογικά

Παράρτημα
Βιβλιογραφία/Αναφορές
Ημερομηνία Δημιουργίας: 2015
Πληροφορίες Τεκμηρίου
Είδος Τεκμηρίου: Κεφάλαιο Συγγράμματος
URI: http://hdl.handle.net/11419/2584
Βιβλιογραφική Αναφορά:Ζιώγου Καραστεργίου, Σ. 2015. Αναδιαμορφώνοντας την ταυτότητα των γυναικών (μεσοπόλεμος-μεταπολίτευση). [Κεφάλαιο Συγγράμματος]. Στο Δαλακούρα, Α., Ζιώγου Καραστεργίου, Σ. 2015. Η εκπαίδευση των γυναικών - Οι γυναίκες στην εκπαίδευση. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. κεφ 3. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/2584
Γλώσσα: Ελληνικά
Αποτελεί μέρος του: Η εκπαίδευση των γυναικών - Οι γυναίκες στην εκπαίδευση
Χωρική Κάλυψη: Ελληνικό κράτος
Χρονική Κάλυψη: Μεσοπόλεμος-Μεταπολίτευση
Άδεια Χρήσης: Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
Σχετικά Μαθήματα: 
Η ελληνική εκπαίδευση στον οθωμανικό χώρο: Το παράδειγμα της γυναικείας εκπαίδευσης (19ος-1922) [ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ, ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ]
Γλωσσική Επιμέλεια: Αποστολή, Περσία
Τεχνική Επεξεργασία: Αναπλιώτης, Δημήτριος
Τύπος έκδοσης: Εκδόσεις Κάλλιπος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Ανθρωπιστικές και Νομικές Επιστήμες, Επιστήμες Τεχνών και Γραμμάτων

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:

Μορφότυπο Μέγεθος Περιγραφή
Adobe PDF24,99 MB-KατεβάστεΔείτε

Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα

Όροι χρήσης HEAL-Link © 2015

HEAL-Link NTUA GRNET European Union EDULLL ESPA