Τελευταία ενημέρωση 11/10/2019Adobe PDF (68.82 MB)
EPUB (18.43 MB)
Download
Table of Contents - Adobe PDF (1.61 MB)
Brochure
Download
User comments
Title Details:
Οικονομική ανάλυση & πολιτική - Μικροοικονομική
Authors: Pseiridou, Anastasia
Lianos, Theodoros
Reviewer: Tsounis, Nikolaos
Subject: LAW AND SOCIAL SCIENCES > ECONOMIC SCIENCES > MICROECONOMICS
Keywords:
Microeconomics
Description:
Abstract:
Το εγχειρίδιο απαρτίζεται από δύο μέρη: Το πρώτο μέρος αντιστοιχεί σε επίπεδο 1ου έτους και περιέχει τις βασικές έννοιες (principles) χωρίς εκτενή χρήση άλγεβρας. Το πρώτο μέρος στοχεύει στην κατανόηση των βασικών εννοιών που θα είναι χρήσιμη τόσο σε φοιτητές οικονομικών επιστημών όσο και σε φοιτητές διοίκησης, ψυχολογίας, και άλλων επιστημών. Eίναι κατάλληλο για φοιτητές προπτυχιακούς αλλά και μεταπτυχιακούς των οποίων το πρώτο πτυχίο δεν είναι στις οικονομικές επιστήμες π.χ φοιτητές στο ΠΜΣ "Φαρμακευτικό Μάρκετινγκ" του Πανεπιστημίου Πατρών (όπου διδάσκεται το μάθημα "Αρχές Οικονομικών") και σε προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης Υλικών, Φυσικής κ.ά. που διδάσκονται το μάθημα "Οικονομικά για μη οικονομολόγους" (αναφέρονται ως παραδείγματα, διότι στο παρελθόν η μία εκ των συγγραφέων είχε διδάξει αυτά τα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Πατρών). To δεύτερο μέρος αντιστοιχεί σε επίπεδο 2ου-3ου έτους. Εδώ δίδεται μια πιο συστηματική και αυστηρή (formal) ανάλυση των θεμάτων της Μικροοικονομικής, και περισσότερες εφαρμογές των βασικών αρχών που αναπτύχθηκαν στο πρώτο μέρος, με χρήση αλγεβρικής ανάλυσης (πέραν της διαγραμματικής ανάλυσης). Το επίπεδο δυσκολίας του δευτέρου μέρους αντιστοιχεί σε επίπεδο 2ου έτους φοιτητών οικονομικών επιστημών, ή 3ου έτους φοιτητών διοίκησης και άλλων κοινωνικών επιστημών.
Technical Editors: Tsarpalis, Konstantinos
Type: Undergraduate textbook
Creation Date: 2015
Item Details:
ISBN 978-960-603-309-4
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
DOI http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-780
Handle http://hdl.handle.net/11419/2360
Bibliographic Reference: Pseiridou, A., & Lianos, T. (2015). Οικονομική ανάλυση & πολιτική - Μικροοικονομική [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://dx.doi.org/10.57713/kallipos-780
Language: Greek
Consists of:
1. Τι πραγματεύεται η μικροοικονομική
2. Η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων και το κόστος ευκαιρίας
3. Το άτομο ως καταναλωτής (η ζήτηση των αγαθών)
4. Το άτομο ως παραγωγός (η προσφορά των αγαθών)
5. Ο προσδιορισμός της τιμής των αγαθών
6. Μορφές αγοράς
7. Καταναλωτές, επιχειρήσεις, ευημερία
8. Εισαγωγή στη θεωρία του καταναλωτή
9. Η θεωρία του καταναλωτή
10. Η θεωρία της παραγωγής
11. Κόστος, έσοδα, κέρδος
12. Ο τέλειος ανταγωνισμός
13. Το μονοπώλιο
14. Το ολιγοπώλιο
15. Ο μονοπωλιακός ανταγωνισμός
16. Η θεωρία παιγνίων
Number of pages 297
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions
User comments
There are no published comments available!