αρχείο συγγράμματος σε PDFAdobe PDF (4.68 MB)
Αρχείο epubEPUB (5.21 MB)
Download
Table of Contents - Adobe PDF (336.29 kB)
Brochure
Download
User comments
Title Details:
International Trade Theory
Authors: Tsounis, Nikolaos
Reviewer: Kyrikos, Dimitrios
Subject: LAW AND SOCIAL SCIENCES > ECONOMIC SCIENCES > INTERNATIONAL ECONOMICS > TRADE
LAW AND SOCIAL SCIENCES > ECONOMIC SCIENCES > ECONOMIC DEVELOPMENT, TECHNOLOGICAL CHANGE, AND GROWTH > TECHNOLOGICAL CHANGE; RESEARCH AND DEVELOPMENT; INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
Keywords:
Pure Theory Of Trade
International Trade
Economic Intergration
Theory Of Tariffs
Non Tariff Protection
Description:
Abstract:
Ο κλάδος των Διεθνών Οικονομικών που εξετάζει τις οικονομικές σχέσεις διαφόρων οικονομιών χωρίζεται στις Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις, που εξετάζουν τις σχέσεις οικονομιών σχετικά με το ισοζύγιο πληρωμών και στη Θεωρία του Διεθνούς Εμπορίου που αφορά την μακροχρόνια ισορροπία στις οικονομικές σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ διαφορετικών οικονομιών. Συγκεκριμένα εξετάζει γιατί η εξειδίκευση αποτελεί βάση για την έναρξη εμπορίου, αν αυτή αυξάνει το επίπεδο ευημερίας των οικονομικών μονάδων και ποια είναι η βάση στην οποία στηρίζεται η δημιουργία εμπορευματικών ροών μεταξύ των κρατών. Τα θέματα που εξετάζονται από τις Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις είναι βραχυχρόνιου χαρακτήρα ενώ της Θεωρίας Διεθνούς Εμπορίου μακροχρόνιου χαρακτήρα.
Η θεωρία Διεθνούς Εμπορίου διακρίνεται:
 στα Θετικά Οικονομικά (positive economics) και
 στα Οικονομικά της Ευημερίας (welfare economics)
Οι βασικές ερωτήσεις που προσπαθούν να βρουν απάντηση στα πλαίσια του κλάδου των θετικών οικονομικών είναι:
o τι αγαθά εμπορεύονται μεταξύ τους οι χώρες
o με ποιόν γίνεται το εμπόριο
o σε τι ποσότητα τα αγαθά θα ανταλλαχθούν.
Τα βασικά θέματα που εξετάζονται στα πλαίσια του κλάδου των οικονομικών ευημερίας είναι:
• Η επίδραση που έχουν σε μια χώρα τα εμπόδια που εισάγονται στην εξαγωγική διακίνηση αγαθών μεταξύ των χωρών (π.χ. δασμολογικά και μη δασμολογικά μέτρα προστασίας).
• Η θεωρία οικονομικής ολοκλήρωσης που εξετάζει τι συμβαίνει μεταξύ χωρών που δημιουργούν προτιμησιακές εμπορικές σχέσεις.
Το βιβλίο απευθύνεται σε φοιτητές οικονομικών τμημάτων που έχουν την πρώτη επαφή τους με τη θεωρία του Διεθνούς Εμπορίου. Οι θεωρίες που παρουσιάζονται για την εξήγηση των εμπορευματικών ροών μεταξύ των χωρών στηρίζονται στην κλασική και νεοκλασική σχολή οικονομικής σκέψης και παρουσιάζονται με την ιστορική τους σειρά. Εξετάζονται επίσης οι θεωρίες Διεθνούς Εμπορίου που εξηγούν τις εμπορευματικές ροές με βάση την τεχνολογική αλλαγή.
Linguistic Editors: Kioseoglou, Nerina
Technical Editors: Tsarpalis, Konstantinos
Type: Undergraduate textbook
Creation Date: 2015
Item Details:
ISBN 978-960-603-054-3
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
DOI http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-818
Handle http://hdl.handle.net/11419/1890
Bibliographic Reference: Tsounis, N. (2015). International Trade Theory [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://dx.doi.org/10.57713/kallipos-818
Language: Greek
Consists of:
1. Οι Αρχικές Απόψεις για το Διεθνές Εμπόριο – Οι Μερκαντιλιστές και οι Φυσιοκράτες
2. Οικονομική Μεγέθυνση και Διεθνές Εμπόριο
3. Η Θεωρία των Δασμών
4. Μη Δασμολογικά Μέτρα Προστασίας
5. Συμβάσεις Ρύθμισης του Διεθνούς Εμπορίου
6. Τελωνειακές Ενώσεις και Μορφές Οικονομικής Ολοκλήρωσης
7. Οι Απόψεις των Κλασικών για το Διεθνές Εμπόριο
8. Η Νεοκλασική Θεωρία Διεθνούς Εμπορίου
9. Οι Θεωρίες που εξηγούν τις ροές εμπορίου με βάση την Τεχνολογία
Number of pages 150
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions
User comments
There are no published comments available!