Η κεντρική οριζόντια γραμμή αντιστοιχεί σε 0 μV και η άνωθεν αυτής γραμμή σε 1 μV. Οι κατακόρυφες γραμμές απέχουν 2 s. Χρησιμοποιήθηκαν τα ΔΔ και ΑΑ ηλεκτρόδια του ΗΟΓ με το απαγωγό ηλεκτρόδιο ΔΔ προς την (+) είσοδο του ενισχυτή και το απαγωγό ηλεκτρόδιο ΑΑ προς την (-) είσοδο του ενισχυτή. Κατ’ αυτόν τον τρόπο καταγράφονταν κυρίως οριζόντιες κινήσεις. Ανερχόμενα κύματα δείχνουν κίνηση από αριστερά προς τα δεξιά, κατερχόμενα κύματα την αντίθετη κίνηση. Οι μεγάλου πλάτους καταγραφές στο δεύτερο ήμισυ της εικόνας αντιστοιχούν σε εκούσιες (απαιτηθείσες κατόπιν οδηγιών) ισχυρές κινήσεις του οφθαλμού. Πολλές από τις μικρές μετατοπίσεις που καταγράφονται μέσω του ΗΟΓ οφείλονται σε κινήσεις του οφθαλμού λόγω βλεφαρισμού (δηλ. το ανοιγοκλείσιμο του ματιού). Το ΗΟΓ έχει ελαφρύτατα διαβρωθεί από το παράσιτο της συχνότητας του δικτύου.image/png (1.89 MB)
Download
Title Details:
ΗΟΓ νεαρού ενήλικου υγιούς ατόμου.
Authors: Ventouras, Errikos-Chaim
Subject: MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > LIFE SCIENCES > MOLECULAR BIOSCIENCES > BIOELECTRICITY
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > INDERDISCIPLINARY PHYSICS AND RELATED AREAS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY > BIOLOGICAL AND MEDICAL PHYSICS
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > MEDICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY > MEDICAL INSTRUMENTS
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > MEDICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY > MEDICAL EQUIPMENT
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > MEDICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY > BIOMEDICAL TECHNOLOGY AND BIOMECHANICS
LAW AND SOCIAL SCIENCES > PSYCHOLOGY > PHYSIOLOGICAL PSYCHOLOGY AND NEUROSCIENCE > ELECTROPHYSIOLOGY
Keywords:
Biomedical Technology
Bioelectricity
Medical Electronics
Diagnostic Equipment
Electrocardiograph
Electroencephalograph
Electromyograph
Electroopthalmograph
Description:
Type: Image
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/1831
Bibliographic Reference: Ventouras, E. (2015). ΗΟΓ νεαρού ενήλικου υγιούς ατόμου. [Image]. In Ventouras, E. 2015. Τεχνολογία της in-vivo διαγνωστικής - Διατάξεις απαγωγής βιοηλεκτρικών σημάτων [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 7. http://hdl.handle.net/11419/1831
Language: Greek
Is Part of: ΗΛΕΚΤΡΟΟΦΘΑΛΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions