Ενδοκρανιακά ρεύματα (σε nAmperes) σε διδιάστατο σφαιρικό φλοιό (0<φ<360 μοίρες, 0<θ<60 μοίρες), τοποθετημένο σε r=5,5 cm. Δεν αναγράφονται ρευματικές πηγές μικρότερες των 10 nAmperes για ευκρίνεια της εικόνας. (α) Αρχική γνωστή κατανομή πηγών ρεύματος. (β) Λύση του αντιστρόφου προβλήματος για 20% λευκό θόρυβο με την τεχνική ART4. (γ) Ομοίως για TRT για γ=γCRESO. (δ) Λύση για 20% κανονικό θόρυβο με την τεχνική ART4. (ε) Ομοίως για TRT για γ=γCRESO.image/png (342.59 kB)
Download
Title Details:
Ενδοκρανιακά ρεύματα (σε nAmperes) σε διδιάστατο σφαιρικό φλοιό
Authors: Ventouras, Errikos-Chaim
Subject: MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > LIFE SCIENCES > MOLECULAR BIOSCIENCES > BIOELECTRICITY
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > INDERDISCIPLINARY PHYSICS AND RELATED AREAS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY > BIOLOGICAL AND MEDICAL PHYSICS
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > MEDICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY > MEDICAL INSTRUMENTS
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > MEDICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY > MEDICAL EQUIPMENT
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > MEDICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY > BIOMEDICAL TECHNOLOGY AND BIOMECHANICS
LAW AND SOCIAL SCIENCES > PSYCHOLOGY > PHYSIOLOGICAL PSYCHOLOGY AND NEUROSCIENCE > ELECTROPHYSIOLOGY
Keywords:
Biomedical Technology
Bioelectricity
Medical Electronics
Diagnostic Equipment
Electrocardiograph
Electroencephalograph
Electromyograph
Electroopthalmograph
Description:
Type: Image
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/1824
Bibliographic Reference: Ventouras, E. (2015). Ενδοκρανιακά ρεύματα (σε nAmperes) σε διδιάστατο σφαιρικό φλοιό [Image]. In Ventouras, E. 2015. Τεχνολογία της in-vivo διαγνωστικής - Διατάξεις απαγωγής βιοηλεκτρικών σημάτων [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 5. http://hdl.handle.net/11419/1824
Language: Greek
Is Part of: ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions