ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥAdobe PDF (2.24 MB)
Title Details:
ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ
Authors: Kotsanos, Nikolaos
Archakis, Aristeidis
Reviewer: Arapostathis, Konstantinos
Subject: MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > HEALTH SCIENCES > DENTISTRY > PEDIATRIC DENTISTRY
MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > HEALTH SCIENCES > DENTISTRY
Keywords:
Laboratory Practice - Cavity Preparation - Preformed Metal Crowns
Description:
Abstract:
Οι συσκευές διατηρήσεως του χώρου χρησιμοποιούνται για την αναχαιτιστική ορθοδοντική θεραπεία σε περιπτώσεις πρόωρης εξαγωγής νεογιλών δοντιών. Στόχος της χρήσης των Σ.Δ.Χ είναι η διατήρηση του μήκους του οδοντικού τόξου έτσι ώστε να υπάρχει ικανοποιητικός χώρος για την ανατολή των διάδοχων μόνιμων δοντιών. Οι Σ.Δ.Χ μπορεί να είναι κινητά ή ακίνητα, μονόπλευρα ή αμφοτερόπλευρα. Σε μονόπλευρη απώλεια χρησιμοποιούνται τμηματικά ακίνητα μηχανήματα και συχνότερα το μηχάνημα δακτυλίου με συρμάτινη αγκύλη (Band and loop). Σε αμφοτερόπλευρη απώλεια χρησιμοποιούνται και κινητά και ακίνητα μηχανήματα. Από τα ακίνητα συχνότερα χρησιμοποιείται στην κάτω γνάθο το γλωσσικό τόξο και στην άνω το Nance, ενώ από τα κινητά το Hawley τόσο στην άνω όσο και στην κάτω γνάθο.

Στο κεφάλαιο αυτό θα περιγραφεί: το μηχάνημα διατήρησης χώρου δακτυλίου με συρμάτινη αγκύλη (Band and loop): οι ενδείξεις εφαρμογής του και τα στάδια κατασκευής του.
Technical Editors: Maltsidou, Melina
Graphic Editors: Maltsidou, Melina
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/1666
Bibliographic Reference: Kotsanos, N., & Archakis, A. (2015). ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ [Chapter]. In Kotsanos, N., & Archakis, A. 2015. Παιδοδοντιατρική - Εργαστηριακός οδηγός [Laboratory Guide]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/1666
Language: Greek
Is Part of: Παιδοδοντιατρική - Εργαστηριακός οδηγός
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions