ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΝΑΡΘΗΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝAdobe PDF (1.64 MB)
Title Details:
ΝΑΡΘΗΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ
Authors: Kotsanos, Nikolaos
Archakis, Aristeidis
Reviewer: Arapostathis, Konstantinos
Subject: MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > HEALTH SCIENCES > DENTISTRY > PEDIATRIC DENTISTRY
MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > HEALTH SCIENCES > DENTISTRY
Keywords:
Laboratory Practice - Cavity Preparation - Preformed Metal Crowns
Description:
Abstract:
Η ακινητοποίηση των δοντιών είναι απαραίτητη σε οδοντικούς τραυματισμούς με συμμετοχή του περιοδοντίου, όπως είναι η ολική εκγόμφωση και οι μετατοπίσεις δοντιών, καθώς επίσης και σε κατάγματα ρίζας και φατνιακής απόφυσης. Η ακινητοποίηση των δοντιών γίνεται με την εφαρμογή νάρθηκα ώστε να προληφθεί η μετακίνηση ή μετατόπιση των δοντιών ή των καταγόντων τμημάτων. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η σταθεροποίηση του δοντιού για πρόληψη επιπρόσθετης βλάβης στους περιοδοντικούς ιστούς καθώς και έμμεση προστασία του πολφού κατά την περίοδο της επούλωσης.

Στο κεφάλαιο αυτό θα περιγραφούν:
1. οι προϋποθέσεις ενός σωστού νάρθηκα ακινητοποίησης
2. οι διάφορες μέθοδοι ακινητοποίησης
3. τα στάδια εφαρμογής νάρθηκα ακινητοποίησης
Technical Editors: Maltsidou, Melina
Graphic Editors: Maltsidou, Melina
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/1665
Bibliographic Reference: Kotsanos, N., & Archakis, A. (2015). ΝΑΡΘΗΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ [Chapter]. In Kotsanos, N., & Archakis, A. 2015. Παιδοδοντιατρική - Εργαστηριακός οδηγός [Laboratory Guide]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/1665
Language: Greek
Is Part of: Παιδοδοντιατρική - Εργαστηριακός οδηγός
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions