Α ΄ΈκδοσηAdobe PDF (999.08 kB)
Β ΄ΈκδοσηAdobe PDF (734.39 kB)
Title Details:
Εφηβιατρική Φροντίδα
Authors: Petridou, Eleni
Emporiadou, Maria - 1st Edition
Chrousos, Georgios
Mpakopoulou, Flora 2nd Edition
Reviewer: Chatzistylianou, Maria
Subject: MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > HEALTH SCIENCES > MEDICINE > PUBLIC HEALTH > MEDICAL CARE
MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > HEALTH SCIENCES > MEDICINE > PUBLIC HEALTH > PREVENTIVE MEDICINE
MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > HEALTH SCIENCES > MEDICINE > PUBLIC HEALTH > PREVENTIVE MEDICINE
MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > HEALTH SCIENCES > MEDICINE > PUBLIC HEALTH > PREVENTIVE MEDICINE > PREVENTIVE HEALTH SERVICES
LAW AND SOCIAL SCIENCES > POLITICAL SCIENCES > FIELDS OF POLICY > HEALTH POLICY
LAW AND SOCIAL SCIENCES > POLITICAL SCIENCES > FIELDS OF POLICY > HEALTH POLICY
MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > HEALTH SCIENCES > MEDICINE > PUBLIC HEALTH > NATIONAL HEALTH SERVICES
MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, LIFE SCIENCES, BIOLOGICAL SCIENCES > HEALTH SCIENCES > MEDICINE > PUBLIC HEALTH
Keywords:
Perinatal Care
Health Practices
Screening
Disease Prevention
Adolescent Medicine
Chronic Disease Childcare
Medical Care Good Practices
Economy Crisis
Health Policy
Description:
Abstract:
Το 2003, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή του ΠΟΥ έθεσε ως προτεραιότητα τη δραστηριοποίηση των χωρών για οργάνωση φιλικών προς τους νέους υπηρεσιών υγείας, ενώ η Εφηβιατρική αποτελεί πλέον εξειδίκευση της Παιδιατρικής. Σημαντικός σταθμός στη χώρα μας ήταν η ανάπτυξη του Ειδικού Κέντρου Εφηβικής Ιατρικής, Έδρα UNESCO με Διευθυντή το συν-συγγραφέα Γ. Χρούσο & της Μονάδας Εφηβικής Υγείας, χωρίς όμως πρόνοια πανελλήνιας χωροταξικής κατανομής νέων Μονάδων ή πλήρους ανάπτυξης πλαισίου ιατροκοινωνικής αντιμετώπισης των εφήβων.
Το Κεφάλαιο πραγματεύεται τα ειδικά προβλήματα & τις επιπτώσεις της κρίσης στην υγεία των εφήβων & αξιολογεί συγκριτικά τις παρεχόμενες τη χώρα μας υπηρεσίες σε σχέση με τις καλές πρακτικές που ακολουθούνται αλλού. Κύριος στόχος είναι η εκπαίδευση του φοιτητή -επαγγελματία υγείας στον υγειονομικά παραμελημένο αυτό ηλικιακό τομέα & η ευαισθητοποίηση στην ανάγκη υποστήριξης πρωτοβουλιών ανάπτυξης υπηρεσιών προάσπισης της υγείας των νέων στην πορεία μετάβασης στην ενηλικίωση.
Technical Editors: Alexopoulos, Alexandros
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/1481
Bibliographic Reference: Petridou, E., Emporiadou, M., Chrousos, G., & Mpakopoulou, F. (2015). Εφηβιατρική Φροντίδα [Chapter]. In Petridou, E., Emporiadou, M., Chrousos, G., & Mpakopoulou, F. 2015. Παιδιά και έφηβοι στην Ελλάδα της κρίσης [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/1481
Language: Greek
Is Part of: Παιδιά και έφηβοι στην Ελλάδα της κρίσης
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions