DSpace

Πληροφορίες Τίτλου
Τίτλος: Ανάλυση της ελληνικής οικονομίας
Υπότιτλος: ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Συγγραφείς:Πελαγίδης, Θεόδωρος
Κριτικός Αναγνώστης: Χιόνης, Διονύσιος
Σχολές/Τμήματα: ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Θέμα: 
Λέξεις-κλειδιά: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ
Περιγραφή
Περίληψη: 
Μάκρο και μίκρο οικονομικές, διαρθρωτικές, θεσμικές & Πολιτικές διαστάσεις της ελληνικής οικονομίας, σε χρονικό πλαίσιο τριών (3) περιόδων: Α. 1995-2008 (περίοδος υψηλής σχετικά οικονομικής μεγέθυνσης, αλλά με εντεινόμενα προβλήματα ανταγωνιστικότητας και οικονομικών ανισορροπιών), Β. 2009-2013 (περίοδος της μεγάλης ύφεσης), Γ. 2014+ (διαρθρωτικές πολιτικές για την ταχύρυθμη μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας). Η ανάλυση δεν θα είναι περιγραφική αλλά ανάλυση βάσει των εργαλείων της οικονομικής θεωρίας και επίσης θα συμπεριλαμβάνει και την ανάλυση της 'πολιτικής αγοράς', δηλαδή οικονομική ανάλυση των εκτός αγορών μηχανισμών απόφασης. Η προσέγγιση, λοιπόν, θα είναι συνολικά "θετικής πολιτικής οικονομίας". Το ανωτέρω πλαίσιο, θα περιλάβει και τον ευρωπαϊκό παράγοντα-πλαίσιο λειτουργίας της οικονομίας, δηλαδή την ευρωζώνη, όπως και όλες τις άλλες 'υποχρεώσεις' της ελληνικής οικονομίας που απορρέουν από τη συμμετοχή της στο κοινό νόμισμα. Θα συμπεριλαμβάνει επίσης την επιρροή, τις επιδράσεις και το περιεχόμενο των οικονομικών πολιτικών που απορρέουν από την σύμφωνα της χώρας με τους πιστωτές την παρούσα περίοδο. Όσο αφορά την επιμέρους θεματολογία, οπωσδήποτε θα αναλυθούν και θα παρουσιαστούν ζητήματα κρίσιμα -πάντα μέσα στο πλαίσιο της οικονομικής θεωρίας- όπως η απασχόληση και το ΑΕΠ, τα δίδυμα ελλείμματα και οι αιτίες τους (δημοσιονομικό και τρεχουσών συναλλαγών), πληθωρισμός και γενικότερα όλοι οι μακροοικονομικές δείκτες. Σε μικροοικονομικό πλαίσιο, οπωσδήποτε οι αγορές εργασίας και προϊόντος/επαγγελματών και όλες οι λεγόμενες διαρθρωτικές δομές και αλλαγές θα έχουν τον κεντρικό ρόλο. Η συμβολή της ανάλυσης της πολιτικής αγοράς έχει επίσης μεγάλη σημασία ώστε να γίνει κατανοητό το πως ζητήματα θεσμικά και ζητήματα κινήτρων παίζουν βασικά ρόλο στη λειτουργία των αγορών και της οικονομίας (Το Σύνταγμα, η αποδοτικότητα της δικαιοσύνης, η εκπαίδευση, η οικονομική ανάλυση της διαφθοράς, κ.α). Τα ζητήματα αυτά θα παρουσιαστούν στο πρώτο μέρος, ως 'οικονομικοί θεσμοί'.
Πίνακας Περιεχομένων: 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Εισαγωγή
ΜΕΡΟΣ Ι

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

2. Οι Βίκινγκς στην Ελλάδα: Προσοδοθήρες εναντίον ευρύτερου συμφέροντος.
3. Τα κίνητρα και η διαφθορά στην Ελληνική οικονομία.
4. Χρόνος απονομής, οικονομική αποδοτικότητα και άλλες ανεπάρκειες στην ελληνική δικαιοσύνη.
5. Οικονομική Αυτονομία, αξιολόγηση, επιδόσεις: Μια συνοπτική συγκριτική αξιολόγηση ευρωπαϊκών πανεπιστημίων με την ελληνική περίπτωση και η σύγκριση με την αγορά εργασίας.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΑΓΟΡΕΣ

6. Μηχανές της δανειακής ανάπτυξης 1995-2009. Η πιστωτική οικονομία στο προσκήνιο και ο ρόλος του δημοσίου χρέους.
7. Η Ελληνική οικονομική κρίση και το πρόγραμμα στήριξης υπό προϋποθέσεις.
8. Γιατί η «εσωτερική υποτίμηση» αποτυγχάνει να προκαλέσει εξωστρεφή μεγέθυνση;
9. Συμπεράσματα
Ημερομηνία Δημιουργίας: 2015
Πληροφορίες Τεκμηρίου
Είδος Τεκμηρίου: Σύγγραμμα
URI: http://hdl.handle.net/11419/1187
ISBN: 978-960-603-019-2
ID Ευδόξου: 320083
Βιβλιογραφική Αναφορά:Πελαγίδης, Θ., 2015. Ανάλυση της ελληνικής οικονομίας. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/1187
Γλώσσα: Ελληνικά
Αποτελείται από: 1. Οι Βίκινγκς στην Ελλάδα Προσοδοθήρες εναντίον ευρύτερου συμφέροντος
2. Τα κίνητρα και η διαφθορά στην Ελληνική οικονομία
3. Χρόνος απονομής, αποδοτικότητα και άλλες ανεπάρκειες στην ελληνική δικαιοσύνη
4. Οικονομική Αυτονομία, αξιολόγηση, επιδόσεις
5. Μηχανές της δανειακής ανάπτυξης 1995-2009.
6. Η Ελληνική Οικονομική Κρίση και το Πρόγραμμα Στήριξης υπό Προϋποθέσεις
7. Ελλάδα: Γιατί η «εσωτερική υποτίμηση» αποτυγχάνει να προκαλέσει εξωστρεφή μεγέθυνση;
8. Συμπεράσματα
Άδεια Χρήσης: Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
Σχετικά Μαθήματα: 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ [ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ]
Τεχνική Επεξεργασία: Χρυσός, Βασίλης
Έκδοση: 1η έκδοση του e-book
Τύπος έκδοσης: Εκδόσεις Κάλλιπος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Οικονομικές, Πολιτικές, Κοινωνικές και Γεωπονικές Επιστήμες

Thumbnail

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:

Μορφότυπο Μέγεθος Περιγραφή
Adobe PDF5,35 MB-KατεβάστεΔείτε
Electronic Publication4,76 MB-KατεβάστεΔείτε

Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα

Όροι χρήσης HEAL-Link © 2015

HEAL-Link NTUA GRNET European Union EDULLL ESPA