Υποβολή Σχολίου

Μπορείτε να ανεβάσετε επώνυμα το σχόλιο σας για το βιβλίο. Η Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης ή/και ο Συγγραφέας θα φροντίσουν για την απάντησή του, εφόσον απαιτείται!
The Information and Communication Technologies in Health
Αν επιτρέπετε τη δημοσίευση αυτού του σχολίου, συμφωνείτε ότι αυτή θα φέρει το όνομα σας και την ιδιότητά σας. Η δημοσίευση υπόκειται και στην κρίση των αρμόδιων συνεργατών του Έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ. Στην αντίθετη περίπτωση, το σχόλιο σας θα παραμείνει κρυφό.