DSpace

Πληροφορίες Τίτλου
Τίτλος: Επενδύσεις και επιχειρηματικός κίνδυνος
Συγγραφείς:Μόδης, Κωνσταντίνος
Κριτικός Αναγνώστης: Καπαγερίδης, Ιωάννης
Σχολές/Τμήματα: ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Θέμα: 
Λέξεις-κλειδιά: 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
ΚΟΙΤΑΣΜΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΩΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Περιγραφή
Περίληψη: 
Παρουσιάζεται το επιχειρησιακό πλαίσιο μέσα στο οποίο εξελίσσεται η μεταλλευτική έρευνα ως επένδυση, κυρίως από την πλευρά της διαχείρισης της αβεβαιότητας που προκύπτει από τον περιορισμένο βαθμό γνώσης του υπόγειου περιβάλλοντος. Αρχικά, περιγράφουμε τη χρήση των πιθανοτήτων για την απεικόνιση και ποσοτικοποίηση της έννοιας του επιχειρηματικού κινδύνου. Ο συνδυασμός της πιθανότητας με το αντίστοιχο όφελος ορίζει την αναμενόμενη χρηματική αξία μιας ενδεχόμενης έκβασης της έρευνας. Η απόκτηση περισσότερων δεδομένων μειώνει την αβεβαιότητα, έχει όμως ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους. Μέσα από τη διαδικασία αυτή ορίζεται η έννοια του κόστους της πληροφορίας. Στη συνέχεια, αφού γίνει κατανοητό ότι η μεταλλευτική έρευνα είναι ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης υπό καθεστώς αβεβαιότητας, παρουσιάζονται τα κατάλληλα εργαλεία επίλυσής του.
Ο δυναμικός προγραμματισμός είναι μια καθαρά μαθηματική διαδικασία επίλυσης του προβλήματος λήψης διαδοχικών αλληλοεξαρτώμενων αποφάσεων, με σκοπό τη βελτιστοποίηση ενός συστήματος μέσα από μια αντικειμενική συνάρτηση. Η μέθοδος αυτή βασίζεται στη διασύνδεση των επιμέρους αποφάσεων με κατάλληλη αναδρομική σχέση, ούτως ώστε η σύνθεσή τους να δίνει τη ζητούμενη απόφαση. Εδώ επιχειρούμε μια συνοπτική θεωρητική περιγραφή και μελετάμε την τεχνική μέσα από ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα από την έρευνα κοιτασμάτων.
Με τον όρο «ανάλυση αποφάσεων» συνηθίζουμε να προσδιορίζουμε μια μεθοδολογία γραφικής επίλυσης του προβλήματος λήψης διαδοχικών αποφάσεων, η οποία μπορεί μεν να είναι πιο χρονοβόρα, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί στο σύνολο των σχετικών προβλημάτων, ανεξαρτήτως πολυπλοκότητας. Η μεθοδολογία αυτή χαρακτηρίζεται από τον ορισμό εναλλακτικών πολιτικών, οι οποίες αποδίδονται ως κλαδιά του λεγόμενου δένδρου αποφάσεων. Οι αναμενόμενες χρηματικές αξίες των διαδρομών που ορίζονται με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται με χρήση της στατιστικής του Bayes. Η μελέτη των δένδρων αποφάσεων γίνεται μέσα από δύο αναλυτικά παραδείγματα.
Ημερομηνία Δημιουργίας: 2015
Πληροφορίες Τεκμηρίου
Είδος Τεκμηρίου: Κεφάλαιο Συγγράμματος
URI: http://hdl.handle.net/11419/756
Βιβλιογραφική Αναφορά:Μόδης, Κ. 2015. Επενδύσεις και επιχειρηματικός κίνδυνος. [Κεφάλαιο Συγγράμματος]. Στο Μόδης, Κ., Σταματάκη, Σ. 2015. Εισαγωγή στη μεταλλευτική έρευνα. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. κεφ 2. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/756
Γλώσσα: Ελληνικά
Αποτελεί μέρος του: Εισαγωγή στη μεταλλευτική έρευνα
Άδεια Χρήσης: Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
Σχετικά Μαθήματα: 
1. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝA [ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ]
2. ΓΕΩΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ [ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ]
3. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ [ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ]
4. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ [ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ]
Γλωσσική Επιμέλεια: Φραγκάκη, Γεωργία
Τεχνική Επεξεργασία: Σιδέρη, Δάφνη
Τύπος έκδοσης: Εκδόσεις Κάλλιπος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Επιστήμες Μηχανικών και Πληροφορική

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:

Μορφότυπο Μέγεθος Περιγραφή
Adobe PDF1,44 MB-KατεβάστεΔείτε

Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα

Όροι χρήσης HEAL-Link © 2015

HEAL-Link NTUA GRNET European Union EDULLL ESPA