DSpace

Πληροφορίες Τίτλου
Τίτλος: Προστασία και Διαχείριση Μνημείων
Υπότιτλος: Ιστορικές και Θεωρητικές Προσεγγίσεις
Συγγραφείς:Μαλλούχου Tufano, Φανή
Κριτικός Αναγνώστης: ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ, ΘΕΟΔΩΡΑ
Σχολές/Τμήματα: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Θέμα: 
Λέξεις-κλειδιά: 
Μνημείο
συντήρηση
στερέωση
αποκατάσταση
αναστήλωση
αναπαλαίωση
ανακατασκευή
προστασία
αυθεντικότητα
διεθνή κανονιστικά κείμενα προστασίας
αρχές προστασίας
φορείς προστασίας
αναμαρμάρωση
ολοκληρωμένη προστασία
διαχείριση μνημείων
πολιτιστικό αγαθό
πολιτιστικό τοπίο
πολιτιστικός δρόμος
πολιτιστική κληρονομιά
δομικά υλικά
Περιγραφή
Περίληψη: 
Το βιβλίο αποτελεί ένα εγχειρίδιο σχετικά με το ζήτημα της μνημειακής προστασίας, αποκατάστασης και διαχείρισης. Εξιστορεί το πως οι διάφορες κοινωνίες αντιμετώπιζαν τα κατάλοιπα του παρελθόντος από τα κλασικά χρόνια έως το τέλος του 18ου αι., οπότε και αναφαίνεται η σύγχρονη αντίληψη της μνημειακής προστασίας, η συνειδητοποίηση δηλαδή της ανάγκης διατήρησής τους, ως φορέων μνήμης και πνευματικών αξιών απαραίτητων για τη ψυχική ισορροπία των συγχρόνων και μελλοντικών γενεών. Εξιστορείται επίσης η διάδοση αυτής της νέας αντίληψης στην Ευρώπη και οι διάφορες έμπρακτες εφαρμογές της, από τις οποίες απορρέουν και οι διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις που διαδοχικά διαμορφώνονται: η κλασικιστική αντίληψη της προστασίας των μνημείων, η ‘σχολή’ της ολικής στυλιστικής αποκατάστασης, το Κίνημα εναντίον της Αποκατάσταασης των Μνημείων, οι προσεγγίσεις της «φιλολογικής αποκατάστασης» και «ιστορικής αποκατάστασης», η προσέγγιση του ζητήματος από τους A.Riegl και G.Giovannoni, ο Χάρτης των Αθηνών του 1931. Στα επόμενα κεφάλαια παρακολουθείται η εξέλιξη των αντιλήψεων μετά τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο, αφενός έως τον Χάρτη της Βενετίας του 1964, του ισχύοντος έως σήμερα κύριου διεθνούς κανονιστικού κειμένου αρχών επέμβασης στα μνημεία, αφετέρου κατά το τελευταίο τέταρτο του 20ου αι. και τις αρχές του 20ου, όταν νέες αντιλήψεις αναφύονται ως απόρροια της παγκοσμιοποίησης του ζητήματος. Παράλληλα παρατίθεται και η ιστορία της μνημειακής προστασίας στην Ελλάδα, οι τρείς κύριες περίοδοί της (1. Από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους έως τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο, 2. Από το τέλος του Β΄ΠΠ έως τη Δικτατορία του 1967 και 3. Από το 1974 έως σήμερα), οι κυριότερες επεμβάσεις, οι πρωταγωνιστές, το νομοθετικό και διοικητικό πλαίσιο. Το βιβλίο ολοκληρώνεται με ειδικά κεφάλαια για την, μετά το 1975, αναστήλωση της Ακρόπολης και για την ορολογία της μνημειακής αποκατάστασης (και στα αγλλικά, γαλλικά και ιταλικά), καθώς και με πλούσια βιβλιογραφία.
Ημερομηνία Δημιουργίας: 31-Οκτ-2016
Πληροφορίες Τεκμηρίου
Είδος Τεκμηρίου: Σύγγραμμα
URI: http://hdl.handle.net/11419/6466
ISBN: 978-960-603-377-3
ID Ευδόξου: 64557223
Βιβλιογραφική Αναφορά:Μαλλούχου Tufano, Φ., 2016. Προστασία και Διαχείριση Μνημείων. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/6466
Γλώσσα: Ελληνικά
Αποτελείται από: 1. Ορολογία μνημειακής προστασίας
2. Η διαχρονική αντιμετώπιση των μνημείων από την Αρχαιότητα έως το τέλος του 18ου αι.
3. Θεωρητικές προσεγγίσεις της προστασίας και αποκατάστασης των μνημείων από τις αρχές του 19ου αι. έως τον Χάρτη των Αθηνών (1931)
4. Προστασία των μνημείων στον Ελλαδικό και στον Ευρωπαϊκό χώρο τον 19ο αιώνα και τον 20ο έως τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
5. Η προστασία των μνημείων διεθνώς στο β΄ μισό του 20ού αιώνα και στις αρχές του 21ου: Θεωρητικές προσεγγίσεις και εξέλιξη των αντιλήψεων
6. Προστασία των μνημείων στην Ελλάδα στο β΄ μισό του 20ού και στις αρχές του 21ου αιώνα
7. Στο κατώφλι του 21ου αι.: ανακύκλωση ιδεών και σταθερές αξίες
Άδεια Χρήσης: Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Σχετικά Μαθήματα: 
1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ [ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ]
2. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΕΛΥΦΗ [ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ]
3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ [ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ]
4. ROMA, CITTA ETERNA: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΑΙΩΝΙΑΣ ΠΟΛΗΣ [ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ]
5. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ [ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ]
6. ΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ [ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ]
7. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 6ΟΥ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ [ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ]
8. Αποκατάσταση Κτιρίων & Συνόλων [ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ]
9. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ (ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) [ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ]
10. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ (ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ -ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) [ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ]
Γλωσσική Επιμέλεια: ΝΤΑΦΟΣ, ΒΑΙΟΣ
Γραφιστική Επιμέλεια: ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
Εμφανίζεται στις συλλογές:Ανθρωπιστικές και Νομικές Επιστήμες, Επιστήμες Τεχνών και Γραμμάτων

Thumbnail

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:

Μορφότυπο Μέγεθος Περιγραφή
Adobe PDF201.04 MB-KατεβάστεΔείτε
Electronic Publication298.36 MB-KατεβάστεΔείτε

Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα

Όροι χρήσης HEAL-Link © 2015

HEAL-Link NTUA GRNET European Union EDULLL ESPA