ΓεωοπτικοποίησηAdobe PDF (5.46 MB)
Title Details:
Γεωοπτικοποίηση
Authors: Kavouras, Marinos
darra, Athanasia
kontaxaki, Sofia
tomai, Eleni
Reviewer: Kokla, Margarita
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > RURAL AND SURVEYING ENGINEERING > GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS)
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > RURAL AND SURVEYING ENGINEERING > CARTOGRAPHY- GEOVISUALIZATION
Keywords:
Visual Perception
Visualization Map
Spatialization
Description:
Abstract:
Στο παρόν Κεφάλαιο αναλύεται ο όρος γεωοπτικοποίηση μέσω ορισμών και αναφέρονται οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την απόδοση του τρισδιάστατου γεωγραφικού χώρου στο δισδιάστατο χαρτί ή την οθόνη του υπολογιστή. Το Κεφάλαιο εστιάζει στην χρήση τεχνικών χαρτογραφίας για την οπτική απόδοση των διαφορετικών ειδών γεωγραφικών δεδομένων. Οι τεχνικές αυτές στηρίζονται κυρίως στη χρήση των οπτικών μεταβλητών, συμβόλων και διαγραμμάτων. Επίσης, παρουσιάζονται οι μέθοδοι γραφικής αναπαράστασης των γεωχωρικών δεδομένων που κυρίως αποτελούν οι χάρτες, γίνεται ανάλυση των διαφόρων ειδών χαρτών, των συμβόλων και οπτικών μεταβλητών που αποδίδουν καλύτερα τα διάφορα είδη γεωχωρικών δεδομένων, ενώ γίνεται λόγος και για τις βέλτιστες μεθόδους οπτικοποίησης των χωρικών ερωτημάτων όπως: δείξε μου τις ζώνες εξυπηρέτησης μιας σχολικής μονάδας κ.α. Τέλος, αναφέρονται σύγχρονες τεχνολογίες γεωοπτικοποίησης όπως δυναμικοί χάρτες, διαδραστικές τρισδιάστατες ψηφιακές απεικονίσεις κλπ.
Technical Editors: Baglatzi, Alkyoni
Brailas, Ioannis
Charcharos, Christos
Type: Chapter
Creation Date: 08-07-2016
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/6399
Bibliographic Reference: Kavouras, M., darra, A., kontaxaki, S., & tomai, E. (2016). Γεωοπτικοποίηση [Chapter]. In Kavouras, M., darra, A., kontaxaki, S., & tomai, E. 2016. Επιστήμη Γεωγραφικής Πληροφορίας - Αρχές και Τεχνολογίες [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/6399
Language: Greek
Is Part of: Επιστήμη Γεωγραφικής Πληροφορίας - Αρχές και Τεχνολογίες