Βάσεις Γεωγραφικών ΔεδομένωνAdobe PDF (2.57 MB)
Title Details:
Βάσεις Γεωγραφικών Δεδομένων
Authors: Kavouras, Marinos
darra, Athanasia
kontaxaki, Sofia
tomai, Eleni
Reviewer: Kokla, Margarita
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > RURAL AND SURVEYING ENGINEERING > GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS)
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > RURAL AND SURVEYING ENGINEERING > CARTOGRAPHY- GEOVISUALIZATION
Keywords:
Spatial Database
Indexing
Entity-relationship Diagram
Spatial Query
Description:
Abstract:
Στόχος του παρόντος Κεφαλαίου είναι η παρουσίαση των βασικών εννοιών σε θέματα σχετικά με βάσεις δεδομένων και ειδικότερα, βάσεις γεωγραφικών δεδομένων. Οι βάσεις δεδομένων βρίσκονται στον πυρήνα των σύγχρονων ΣΓΠ, και αποτελούν «συλλογές μη-περιττών δεδομένων τα οποία χρησιμοποιούνται από διάφορες εφαρμογές για την κάλυψη αναγκών των χρηστών». Τα δεδομένα περιγράφονται μέσα από μοντέλα δεδομένων ενώ η δομή, η σημασία και η σύνδεση των δεδομένων περιγράφεται στο σχήμα της βάσης. Αναφορικά με τον σχεδιασμό και τη μοντελοποίηση μιας βάσης δεδομένων αναλύονται τα εννοιολογικά, τα λογικά και τα φυσικά μοντέλα. Τέλος, αναλύεται ο απώτερος σκοπός μιας βάσης δεδομένων που είναι η απάντηση ερωτημάτων δηλαδή η ανάκτηση συγκεκριμένων περιπτώσεων σύμφωνα με καθορισμένες προϋποθέσεις.
Technical Editors: Baglatzi, Alkyoni
Brailas, Ioannis
Charcharos, Christos
Type: Chapter
Creation Date: 2016
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/6397
Bibliographic Citation: Kavouras, M., darra, A., kontaxaki, S., & tomai, E. (2016). Βάσεις Γεωγραφικών Δεδομένων [Chapter]. In Kavouras, M., darra, A., kontaxaki, S., & tomai, E. 2016. Επιστήμη Γεωγραφικής Πληροφορίας - Αρχές και Τεχνολογίες [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 5. http://hdl.handle.net/11419/6397
Language: Greek
Is Part of: Επιστήμη Γεωγραφικής Πληροφορίας - Αρχές και Τεχνολογίες