Βασικές Χωρικές ΈννοιεςAdobe PDF (2.32 MB)
Title Details:
Βασικές Χωρικές Έννοιες
Authors: Kavouras, Marinos
darra, Athanasia
kontaxaki, Sofia
tomai, Eleni
Reviewer: Kokla, Margarita
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > RURAL AND SURVEYING ENGINEERING > GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS)
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > RURAL AND SURVEYING ENGINEERING > CARTOGRAPHY- GEOVISUALIZATION
Keywords:
Layer-based Approach
Object-based Approach
Geographic Entities
Thematic Characteristics
Spatial Characteristics
Spatial Relations
Description:
Abstract:
Στο παρόν Κεφάλαιο εισάγονται οι ιδιαιτερότητες των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών και αποσαφηνίζονται οι διαφορές τους με άλλα συστήματα πληροφοριών. Στη συνέχεια περιγράφονται τα συστατικά στοιχεία που απαρτίζουν ένα ΣΓΠ. Επίσης αναφέρεται η διαφορά μεταξύ των δεδομένων, των πληροφοριών και της γνώσης. Τέλος εισάγεται η έννοια των γεωγραφικών οντοτήτων καθώς και ο τρόπος ορισμού τους με βάση τη γεωγραφική θέση, τις χωρικές σχέσεις με άλλες γεωγραφικές οντότητες και τα χωρικά και θεματικά τους χαρακτηριστικά.
Technical Editors: Baglatzi, Alkyoni
Brailas, Ioannis
Charcharos, Christos
Type: Chapter
Creation Date: 2016
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/6393
Bibliographic Citation: Kavouras, M., darra, A., kontaxaki, S., & tomai, E. (2016). Βασικές Χωρικές Έννοιες [Chapter]. In Kavouras, M., darra, A., kontaxaki, S., & tomai, E. 2016. Επιστήμη Γεωγραφικής Πληροφορίας - Αρχές και Τεχνολογίες [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 1. http://hdl.handle.net/11419/6393
Language: Greek
Is Part of: Επιστήμη Γεωγραφικής Πληροφορίας - Αρχές και Τεχνολογίες