Διαδραστικό test με μία ερώτηση πάνω στην Κλειστότητα και στις Μη Κανονικές Γλώσσες.ZIP (13.32 kB)
Download
Title Details:
Διαδραστικό test στην Κλειστότητα Καν. Γλωσσών & τις Μη Κανονικές Γλώσσες
Authors: Katsaros, Panagiotis
Subject: MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > COMPUTATIONAL SCIENCE
Keywords:
Languages
Automata
Grammars
Computability
Computational Complexity
Description:
Type: Test / Exam
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/5739
Bibliographic Reference: Katsaros, P. (2015). Διαδραστικό test στην Κλειστότητα Καν. Γλωσσών & τις Μη Κανονικές Γλώσσες [Test / Exam]. In Katsaros, P. 2015. Θεωρία υπολογισμού και εφαρμογές [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 2. https://hdl.handle.net/11419/5739
Language: Greek
Is Part of: Ελαχιστοποίηση και Μη Κανονικές Γλώσσες
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions