Περιγράφεται η δημιουργία και η εκτέλεση ενός Ντεντερμινιστικού Πεπερασμένου Αυτόματου για τη γλώσσα με συμβολοσειρές από το {α,b}* με περιττό αριθμό χαρακτήρων b στο εκπαιδευτικό εργαλείο JFLAP.MP4 (26 MB)
Download
Title Details:
Δημιουργία ΝΠΑ στο JFLAP
Authors: Katsaros, Panagiotis
Subject: MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > COMPUTATIONAL SCIENCE
Keywords:
Languages
Automata
Grammars
Computability
Computational Complexity
Description:
Type: Video Clip
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/5737
Bibliographic Reference: Katsaros, P. (2015). Δημιουργία ΝΠΑ στο JFLAP [Video Clip]. In Katsaros, P. 2015. Θεωρία υπολογισμού και εφαρμογές [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 1. https://hdl.handle.net/11419/5737
Language: Greek
Is Part of: Κανονικές Γλώσσες και Πεπερασμένα Αυτόματα
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions