Τελική μορφήAdobe PDF (12.09 MB)
Title Details:
Εκρηκτικά φαινόμενα στην ηλιακή ατμόσφαιρα
Authors: Alissandrakis, Constantine
Nintos, Alexandros
Patsourakos, Spyros
Reviewer: Vlachos, Loukas
Subject: NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS
Keywords:
Sun
Solar Atmosphre
Solar Magnetic Field
Solar Activity
Solar Energetic Phenomena
The Solar Wind
Space Weather
Planetary Magnetospheres
Solar-terrestrial Relations
Description:
Abstract:
Εκλάμψεις και εκτοξεύσεις στεμματικής μάζας (CMEs): παρατηρησιακές εκδηλώσεις. Μηχανισμοί εμφάνισης εκλάμψεων: συσσώρευση μαγνητικής ενέργειας, έκλυση ενέργειας, μοντέλα εκλάμψεων. Επιτάχυνση σωματιδίων -μηχανισμοί (επιτάχυνση από ηλεκτρικά πεδία, στοχαστική επιτάχυνση, επιτάχυνση από κρουστικά κύματα). Μηχανισμοί εμφάνισης CMEs: δυναμική, ενεργειακό περιεχόμενο, ο ρόλος των ασταθειών και της μαγνητικής επανασύνδεσης. Μοντέλα CMEs. Η σχέση έκλαμψης-CME. Ερωτήσεις - Ασκήσεις
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/5520
Bibliographic Reference: Alissandrakis, C., Nintos, A., & Patsourakos, S. (2015). Εκρηκτικά φαινόμενα στην ηλιακή ατμόσφαιρα [Chapter]. In Alissandrakis, C., Nintos, A., & Patsourakos, S. 2015. Φυσική του ήλιου και του διαστήματος [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/5520
Language: Greek
Is Part of: Φυσική του ήλιου και του διαστήματος
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions