Τελική μορφήAdobe PDF (2.38 MB)
Title Details:
Διαγνωστική του ηλιακού και μεσοπλανητικού πλάσματος
Authors: Alissandrakis, Constantine
Nintos, Alexandros
Patsourakos, Spyros
Reviewer: Vlachos, Loukas
Subject: NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS
Keywords:
Sun
Solar Atmosphre
Solar Magnetic Field
Solar Activity
Solar Energetic Phenomena
The Solar Wind
Space Weather
Planetary Magnetospheres
Solar-terrestrial Relations
Description:
Abstract:
Πεδίο ακτινοβολίας. Συντελεστές εκπομπής και απορρόφησης. Εξίσωση μεταφοράς της ακτινοβολίας. Διαδικασίες εκπομπής-απορρόφησης από ατομικές μεταπτώσεις. Παράγοντες διεύρυνσης φασματικών γραμμών. Γυρομαγνητική ακτινοβολία. Ακτινοβολία πλάσματος. Φασματικές γραμμές: παρατηρήσιμες ποσότητες, υπολογισμός προφίλ γραμμής στην καθαρά θερμική περίπτωση, καμπύλη αύξησης, επίδραση της σκέδασης, παραδείγματα. Ερωτήσεις - Ασκήσεις
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/5517
Bibliographic Reference: Alissandrakis, C., Nintos, A., & Patsourakos, S. (2015). Διαγνωστική του ηλιακού και μεσοπλανητικού πλάσματος [Chapter]. In Alissandrakis, C., Nintos, A., & Patsourakos, S. 2015. Φυσική του ήλιου και του διαστήματος [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/5517
Language: Greek
Is Part of: Φυσική του ήλιου και του διαστήματος
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions