Τελική μορφήAdobe PDF (14.95 MB)
Title Details:
Στοιχεία αστρονομίας θέσης και πηγές δεδομένων
Authors: Alissandrakis, Constantine
Nintos, Alexandros
Patsourakos, Spyros
Reviewer: Kontiza, Maria
Subject: NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS
Keywords:
Astrophysical Observation
Atmospheric Absorption
Seeinh
Aperture Theory
Telescopes
Radio Telescopes
Detectors
Spectral Analysis
Polarization
Neurtino Detection
Particle Detection
Gravitational Radiation
Description:
Abstract:
Συστήματα ουρανογραφικών συντεταγμένων. Στοιχεία σφαιρικής τριγωνομετρίας. Μετατροπή συντεταγμένων. Χρόνος. Αποπλάνηση του φωτός. Μετάπτωση και κλόνιση. Αστρονομικοί κατάλογοι. Μελέτες επισκόπησης (Surveys) και βάσεις δεδομένων. Ηλεκτρονικές διευθύνσεις
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/5515
Bibliographic Reference: Alissandrakis, C., Nintos, A., & Patsourakos, S. (2015). Στοιχεία αστρονομίας θέσης και πηγές δεδομένων [Chapter]. In Alissandrakis, C., Nintos, A., & Patsourakos, S. 2015. Παρατηρησιακή αστροφυσική [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/5515
Language: Greek
Is Part of: Παρατηρησιακή αστροφυσική
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions