Τελική μορφήAdobe PDF (1.32 MB)
Title Details:
Μέτρηση της πόλωσης της ακτινοβολίας.
Authors: Alissandrakis, Constantine
Nintos, Alexandros
Patsourakos, Spyros
Reviewer: Kontiza, Maria
Subject: NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS
Keywords:
Astrophysical Observation
Atmospheric Absorption
Seeinh
Aperture Theory
Telescopes
Radio Telescopes
Detectors
Spectral Analysis
Polarization
Neurtino Detection
Particle Detection
Gravitational Radiation
Description:
Abstract:
Εισαγωγή – χαρακτηριστικά της πόλωσης. Γραμμική και κυκλική πόλωση. Παράμετροι Stokes. Φυσικές διαδικασίες που προκαλούν πόλωση [Ανάκλαση. Σκέδαση Thomson. Πόλωση λόγω φαινομένου Zeeman. Πόλωση στα ραδιοκύματα. Στροφή Faraday] Μέτρηση της πόλωσης στα οπτικά μήκη κύματος. Μέτρηση της πόλωσης στα ραδιοκύματα. Ερωτήσεις-Ασκήσεις.
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/5513
Bibliographic Reference: Alissandrakis, C., Nintos, A., & Patsourakos, S. (2015). Μέτρηση της πόλωσης της ακτινοβολίας. [Chapter]. In Alissandrakis, C., Nintos, A., & Patsourakos, S. 2015. Παρατηρησιακή αστροφυσική [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/5513
Language: Greek
Is Part of: Παρατηρησιακή αστροφυσική
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions