Τελική μορφήAdobe PDF (2.27 MB)
Title Details:
Φασματική ανάλυση της ακτινοβολίας.
Authors: Alissandrakis, Constantine
Nintos, Alexandros
Patsourakos, Spyros
Reviewer: Kontiza, Maria
Subject: NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS
Keywords:
Astrophysical Observation
Atmospheric Absorption
Seeinh
Aperture Theory
Telescopes
Radio Telescopes
Detectors
Spectral Analysis
Polarization
Neurtino Detection
Particle Detection
Gravitational Radiation
Description:
Abstract:
Τι είναι το φάσμα και τι πληροφορίες περιέχει [Γενικές έννοιες. Φαινόμενο Doppler, φαινόμενο Zeeman κ.α.] Φασματογράφοι. [Φασματογράφοι με πρίσμα. Φασματογράφοι με φράγμα. Φασματογράφοι για ηλιακές παρατηρήσεις. Φασματοηλιογράφος. Φασματόμετρο Fourier] Άλλα συστήματα [Συμβολόμετρο Fabry-Perot. Φίλτρα συμβολής. Διπλοθλαστικό φίλτρο Lyot. Φίλτρο με ατμούς Na.] Φασματική ανάλυση στα ραδιοκύματα [Ραδιοφασματογράφοι με σάρωση συχνοτήτων. Πολυκαναλικοί φασματογράφοι. Ραδιοφασματογράφοι με αυτοσυσχέτιση. Οπτικοακουστικοί φασματογάφοι]. Ερωτήσεις-Ασκήσεις.
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/5512
Bibliographic Reference: Alissandrakis, C., Nintos, A., & Patsourakos, S. (2015). Φασματική ανάλυση της ακτινοβολίας. [Chapter]. In Alissandrakis, C., Nintos, A., & Patsourakos, S. 2015. Παρατηρησιακή αστροφυσική [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/5512
Language: Greek
Is Part of: Παρατηρησιακή αστροφυσική
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions