Τελική μορφήAdobe PDF (11.23 MB)
Title Details:
Ανίχνευση της ακτινοβολίας
Authors: Alissandrakis, Constantine
Nintos, Alexandros
Patsourakos, Spyros
Reviewer: Kontiza, Maria
Subject: NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS
Keywords:
Astrophysical Observation
Atmospheric Absorption
Seeinh
Aperture Theory
Telescopes
Radio Telescopes
Detectors
Spectral Analysis
Polarization
Neurtino Detection
Particle Detection
Gravitational Radiation
Description:
Abstract:
Φυσικές αρχές. [Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο. Φωτοαγωγιμότητα. Φωτοβολταϊκό φαινόμενο. Φωτοχημικό φαινόμενο. Φωτοϊονισμός αερίων. Αλληλεπίδραση φωτονίων – υλικού σε υψηλές ενέργειες. Θερμικό φαινόμενο.] Συστήματα με φωτοκάθοδο εκπομπής [Φωτοπολλαπλασιαστής. Ηλεκτρονογραφική φωτογραφική μηχανή. Ενισχυτές εικόνας. Συστήματα με σάρωση.] Συστήματα με μεταφορά φορτίου (CCD). Φωτοχημικά συστήματα. Συστήματα για το υπέρυθρο. Συστήματα για υψηλές ενέργειες. Ραδιοδέκτες. Ερωτήσεις-Ασκήσεις.
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/5511
Bibliographic Reference: Alissandrakis, C., Nintos, A., & Patsourakos, S. (2015). Ανίχνευση της ακτινοβολίας [Chapter]. In Alissandrakis, C., Nintos, A., & Patsourakos, S. 2015. Παρατηρησιακή αστροφυσική [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/5511
Language: Greek
Is Part of: Παρατηρησιακή αστροφυσική
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions