Τελική μορφήAdobe PDF (8.2 MB)
Title Details:
Θεωρία ανοιγμάτων
Authors: Alissandrakis, Constantine
Nintos, Alexandros
Patsourakos, Spyros
Reviewer: Kontiza, Maria
Subject: NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS
Keywords:
Astrophysical Observation
Atmospheric Absorption
Seeinh
Aperture Theory
Telescopes
Radio Telescopes
Detectors
Spectral Analysis
Polarization
Neurtino Detection
Particle Detection
Gravitational Radiation
Description:
Abstract:
Εισαγωγή. Απόκριση ανοίγματος σε σημειακή πηγή. Μετασχηματισμός Fourier, ιδιότητες, παραδείγματα. Απόκριση κυκλικού ανοίγματος. Απόκριση ανοίγματος σε εκτεταμένη πηγή. Σύνθετα ανοίγματα [Συμβολόμετρο 2 στοιχείων. Σύνθετο συμβολόμετρο. Σύνθεση ανοίγματος. Επίδραση των κενών στο επίπεδο u-v. Ανασύσταση εικόνας. Συμβολομετρία πολύ μεγάλης απόστασης (VLBI)]. Οπτικά συμβολόμετρα. Ερωτήσεις-Ασκήσεις
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/5509
Bibliographic Reference: Alissandrakis, C., Nintos, A., & Patsourakos, S. (2015). Θεωρία ανοιγμάτων [Chapter]. In Alissandrakis, C., Nintos, A., & Patsourakos, S. 2015. Παρατηρησιακή αστροφυσική [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/5509
Language: Greek
Is Part of: Παρατηρησιακή αστροφυσική
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions