Αριθμητική και Λογική Μονάδα Καταχωρητές – ΜνήμεςAdobe PDF (958.15 kB)
Title Details:
Καταχωρητές, Μνήμες, Αριθμητική και Λογική Μονάδα
Authors: Giannakopoulos, Panagiotis
Reviewer: Kaliakatsos, Ioannis
Subject: NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTRONIC PHYSICS AND RELATED AREAS OF SCIENCE
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > MATHEMATICS > NUMBER THEORY
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > SYSTEMS FUNDAMENTALS
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > ARCHITECTURE AND ORGANIZATION > DIGITAL LOGIC AND DIGITAL SYSTEMS
Keywords:
IEEE-754
Boolean Algebra
Number Systems
Logic Gates
State Machines
Karnaught Maps
Multiplexers
Decoders
Quine Mc Cluskey
Registers
Flip-flops
Pla-pal-proms
Sequential Logic Circuits
Combinational Circuits
Description:
Abstract:
Το δομικό διάγραμμα μιας RAM
Απεικόνιση της μνήμης
Ανάγνωση- Εγγραφή στη μνήμη RAM
Υλοποίηση της 4x1 RAM
RAM 4 x 4
Εύρος διευθύνσεων
Δυναμικές Μνήμες
Σύγκριση της Δυναμικής και Στατικής Μνήμης
Σύγκριση της ROM και της RAM
Αριθμητική και λογική μονάδα -Ορισμός της Λογικής Μονάδας
Linguistic Editors: Nika, Eleni
Technical Editors: Zinas, Nikolaos
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/5503
Bibliographic Reference: Giannakopoulos, P. (2015). Καταχωρητές, Μνήμες, Αριθμητική και Λογική Μονάδα [Chapter]. In Giannakopoulos, P. 2015. Λογικά κυκλώματα [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/5503
Language: Greek
Is Part of: Λογικά κυκλώματα
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions