Λογικά Ακολουθιακά ΚυκλώματαAdobe PDF (1.1 MB)
Title Details:
Λογικά Ακολουθιακά Κυκλώματα
Authors: Giannakopoulos, Panagiotis
Reviewer: Kaliakatsos, Ioannis
Subject: NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTRONIC PHYSICS AND RELATED AREAS OF SCIENCE
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > SYSTEMS FUNDAMENTALS
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > MATHEMATICS > NUMBER THEORY
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > ARCHITECTURE AND ORGANIZATION > DIGITAL LOGIC AND DIGITAL SYSTEMS
Keywords:
IEEE-754
Boolean Algebra
Number Systems
Logic Gates
State Machines
Karnaught Maps
Multiplexers
Decoders
Quine Mc Cluskey
Registers
Flip-flops
Pla-pal-proms
Sequential Logic Circuits
Combinational Circuits
Description:
Abstract:
Πολυδονητές
Bασικά Στοιχεία μνήμης(flip-flop) (Τ, D, R-S, J-K, R-S-T flip-flop)
Kαταχωρητές
Απαριθμητές -Απαριθμητές ανάδρασης, Aπαριθμητές ως προς μέτρο m (modulo -m),Απαριθμητής δακτυλίου, Aπαριθμητής Johnson (Twisted Ring Counter)
Γεννήτρια Ψευδοτυχαίων δυαδικών αριθμών
Διαγράμματα καταστάσεων στα ακολουθιακά κυκλώματα
Υποδειγματικές ασκήσεις
Μηχανές καταστάσεων (Μηχανές Mealy και Moore)
Linguistic Editors: Nika, Eleni
Technical Editors: Zinas, Nikolaos
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/5501
Bibliographic Reference: Giannakopoulos, P. (2015). Λογικά Ακολουθιακά Κυκλώματα [Chapter]. In Giannakopoulos, P. 2015. Λογικά κυκλώματα [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/5501
Language: Greek
Is Part of: Λογικά κυκλώματα
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions