Άλγεβρα Boole και Ελαχιστοποίηση Λογικών ΣυναρτήσεωνAdobe PDF (679.69 kB)
Title Details:
Άλγεβρα Boole και Ελαχιστοποίηση Λογικών Συναρτήσεων
Authors: Giannakopoulos, Panagiotis
Reviewer: Kaliakatsos, Ioannis
Subject: NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > ELECTRONIC PHYSICS AND RELATED AREAS OF SCIENCE
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > MATHEMATICS > NUMBER THEORY
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > SYSTEMS FUNDAMENTALS
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > ARCHITECTURE AND ORGANIZATION > DIGITAL LOGIC AND DIGITAL SYSTEMS
Keywords:
IEEE-754
Boolean Algebra
Number Systems
Logic Gates
State Machines
Karnaught Maps
Multiplexers
Decoders
Quine Mc Cluskey
Registers
Flip-flops
Pla-pal-proms
Sequential Logic Circuits
Combinational Circuits
Description:
Abstract:
Παράσταση των μεταβλητών της Άλγεβρας Boole και πράξεις με αυτές
Aξιώματα της Άλγεβρας Boole
Θεωρήματα της Άλγεβρας Boole
Mελέτη της Άλγεβρας με λογικά κυκλώματα
Λογικά κυκλώματα διακοπτών
Aνάλυση ενός λογικού κυκλώματος με διακόπτες
Σύνθεση ενός λογικού κυκλώματος με διακόπτες
Mέθοδοι ελαχιστοποίησης λογικών συναρτήσεων Αλγεβρική μέθοδος,Γραφική μέθοδος, Διαγράμματα Venn, Χάρτης Karnaugh, Μέθοδος Quine -Mc Cluskey
Ελαχιστοβάθμιοι και μεγιστοβάθμιοι όροι
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/5500
Bibliographic Reference: Giannakopoulos, P. (2015). Άλγεβρα Boole και Ελαχιστοποίηση Λογικών Συναρτήσεων [Chapter]. In Giannakopoulos, P. 2015. Λογικά κυκλώματα [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/5500
Language: Greek
Is Part of: Λογικά κυκλώματα
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions