Παράρτημα ΒAdobe PDF (286.15 kB)
Title Details:
Λύσεις και υποδείξεις σε επιλεγμένες ασκήσεις
Authors: Nintos, Alexandros
Alissandrakis, Constantine
Reviewer: Tsikoudi, Vasiliki
Subject: NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS > COSMOLOGY
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS > ASTRONOMICAL OBJECTS > GALAXY CLUSTERS
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS > ASTRONOMICAL OBJECTS > STAR CLUSTERS
Keywords:
Galaxy (Morphology)
Galaxy (Kinematics)
Galaxy (Dynamics)
Galaxy (Nucleus)
Galaxy (Halo)
Galaxies (General)
Galaxies (Kinematics)
Galaxies (Dynamics)
Galaxies (Nuclei)
Galaxies (Evolution)
Galaxies (Interactions)
Cluster Of Galaxies
Active Galactic Nuclei
Galaxies (Formation)
Cosmology (observations)
Cosmology (theory)
Cosmology (standard Model)
Cosmology (dark Matter)
Cosmology (dark Energy)
Cosmology (inflation)
Description:
Technical Editors: Kouloumvakos, Athanasios
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/5493
Bibliographic Reference: Nintos, A., & Alissandrakis, C. (2015). Λύσεις και υποδείξεις σε επιλεγμένες ασκήσεις [Chapter]. In Nintos, A., & Alissandrakis, C. 2015. Γαλαξιακή και εξωγαλαξιακή αστροφυσική [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/5493
Language: Greek
Is Part of: Γαλαξιακή και εξωγαλαξιακή αστροφυσική
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions