Κεφάλαιο 8Adobe PDF (220.47 kB)
Title Details:
Τυπικές Γραμματικές και Άλλα Αυτόματα
Authors: Zachos, Efstathios
Pagourtzis, Aristeidis
Souliou, Theodora
Reviewer: Zissimopoulos, Vassilis
Subject: MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > COMPUTATIONAL SCIENCE
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > INFORMATION ASSURANCE AND SECURITY > CRYPTOGRAPHY
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > ALGORITHMS AND COMPLEXITY
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > ALGORITHMS AND COMPLEXITY > FUNDAMENTAL DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > ALGORITHMS AND COMPLEXITY
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > PROGRAMMING LANGUAGES
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > DISCRETE STRUCTURES
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > MATHEMATICS > NUMERICAL ANALYSIS > NUMERICAL APPROXIMATION AND COMPUTATIONAL GEOMETRY
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > SOFTWARE DEVELOPMENT FUNDAMENTALS
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > INFORMATION MANAGEMENT > DATABASE SYSTEMS
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > PROGRAMMING LANGUAGES
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > GRAPHICS AND VISUALIZATION
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > ARCHITECTURE AND ORGANIZATION > DIGITAL LOGIC AND DIGITAL SYSTEMS
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > INTELLIGENT SYSTEMS > BASIC KNOWLEDGE REPRESENTATION AND REASONING
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > INFORMATION MANAGEMENT > DATA MINING
Keywords:
Algorithms
Search Algorithms
Sorting Algorithms
Algorithmic Composition
Graphs
Graph Algorithms
Graph Theory
String Algorithms
Computability
Computational Complexity
Data Structures
Automata
Formal Languages
Grammars
Parallel Algorithms
Distributed Algorithms
Knowledge Representation And Reasoning
Logic And Circuits
Logic
Logic For Computer Science
Description:
Abstract:
Τυπικές γλώσσες. Πράξεις με Γλώσσες. Αναπαράσταση Γλωσσών.
Γραμματικές. Ιεραρχία γραμματικών κατά Chomsky.
Κανονικές γραμματικές και ισοδυναμία με πεπερασμένα αυτόματα.
Γραμματικές χωρίς συμφραζόμενα (context free). Αυτόματα στοίβας. Κανονικές
μορφές των γραμματικών χωρίς συμφραζόμενα. Λήμμα επανάληψης (Pumping Lemma) για γλώσσες χωρίς συμφραζόμενα.
Γενικές γραμματικές και μηχανή Turing. Γραμματικές με συμφραζόμενα.
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/5459
Bibliographic Reference: Zachos, E., Pagourtzis, A., & Souliou, T. (2015). Τυπικές Γραμματικές και Άλλα Αυτόματα [Chapter]. In Zachos, E., Pagourtzis, A., & Souliou, T. 2015. Θεμελίωση επιστήμης υπολογιστών [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/5459
Language: Greek
Is Part of: Θεμελίωση επιστήμης υπολογιστών
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions