Κεφάλαιο 11Adobe PDF (458.28 kB)
Title Details:
Σύγχρονες εφαρμογές
Authors: Pagourtzis, Aristeidis
Zachos, Efstathios
Grontas, Panagiotis
Reviewer: Poulakis, Dimitrios
Subject: MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > INFORMATION ASSURANCE AND SECURITY > CRYPTOGRAPHY
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > MATHEMATICS > NUMBER THEORY > COMPUTATIONAL NUMBER THEORY
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > ALGORITHMS AND COMPLEXITY
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > ALGORITHMS AND COMPLEXITY
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > INDERDISCIPLINARY PHYSICS AND RELATED AREAS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY > OTHER AREAS OF APPLIED AND INDERDISCIPLINARY PHYSICS > INFORMATION AND COMMUNICATION THEORY
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING AND TECHNOLOGY > DIGITAL COMMUNICATIONS
Keywords:
Cryptography
Computational Complexity
Computational Number Theory
Symmetric Cryptography
Public Key Cryptography
Cryptographic Protocols
Information Security
Network Security
Description:
Abstract:
Ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. Ηλεκτρονικές δημοπρασίες. Χρήση ομομορφικής κρυπτογράφησης. Mixnets.
Ψηφιακό χρήμα, χρήση τυφλών υπογραφών. Bitcoins.
Ανώνυμη περιήγηση, Onion Routing (ToR). Ανώνυμη πιστοποίηση. Ανώνυμη επικοινωνία, DC-nets.
Κρυπτογραφία και Θεωρία Παιγνίων. Rational Secure Computation.
Συσκότιση κώδικα (program obfuscation).
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/5450
Bibliographic Reference: Pagourtzis, A., Zachos, E., & Grontas, P. (2015). Σύγχρονες εφαρμογές [Chapter]. In Pagourtzis, A., & Zachos, E. 2015. COMPUTATIONAL CRYPTOGRAPHY [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/5450
Language: Greek
Is Part of: COMPUTATIONAL CRYPTOGRAPHY
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions