Κεφάλαιο 10Adobe PDF (274.08 kB)
Title Details:
Αποδείξεις Μηδενικής Γνώσης
Authors: Pagourtzis, Aristeidis
Zachos, Efstathios
Reviewer: Poulakis, Dimitrios
Subject: MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > INFORMATION ASSURANCE AND SECURITY > CRYPTOGRAPHY
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > INDERDISCIPLINARY PHYSICS AND RELATED AREAS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY > OTHER AREAS OF APPLIED AND INDERDISCIPLINARY PHYSICS > INFORMATION AND COMMUNICATION THEORY
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING AND TECHNOLOGY > DIGITAL COMMUNICATIONS
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > ALGORITHMS AND COMPLEXITY
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > ALGORITHMS AND COMPLEXITY
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > MATHEMATICS > NUMBER THEORY > COMPUTATIONAL NUMBER THEORY
Keywords:
Cryptography
Computational Complexity
Computational Number Theory
Symmetric Cryptography
Public Key Cryptography
Cryptographic Protocols
Information Security
Network Security
Description:
Abstract:
Διαλογικά συστήματα αποδείξεων. Ιδιότητες: πληρότητα (completeness), ορθότητα (soundness),
μηδενική γνώση (zero knowledge). Σχέση με NP-πληρότητα.
Παραλλαγές ιδιοτήτων: special soundness, Honest Verifier Zero Knowledge.
Παραδείγματα: πρωτόκολλo Schnorr, πρωτόκολλo Chaum Pedersen
Εφαρμογές: πρωτόκολλα αυθεντικοποίησης / ταυτοποίησης, malleable cryptography.
Σ-πρωτόκολλα, σύνθεση Σ-πρωτόκολλων (AND, OR).
Απόκρυψη μαρτύρων (witness hiding), witness indistinguishable proofs.
Μετατροπή σε μη διαλογικές αποδείξεις.
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/5449
Bibliographic Reference: Pagourtzis, A., & Zachos, E. (2015). Αποδείξεις Μηδενικής Γνώσης [Chapter]. In Pagourtzis, A., & Zachos, E. 2015. COMPUTATIONAL CRYPTOGRAPHY [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/5449
Language: Greek
Is Part of: COMPUTATIONAL CRYPTOGRAPHY
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions