Κεφάλαιο 9Adobe PDF (366.94 kB)
Title Details:
Κρυπτογραφικά πρωτόκολλα και τεχνικές
Authors: Pagourtzis, Aristeidis
Zachos, Efstathios
Grontas, Panagiotis
Reviewer: Poulakis, Dimitrios
Subject: MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > INFORMATION ASSURANCE AND SECURITY > CRYPTOGRAPHY
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > MATHEMATICS > NUMBER THEORY > COMPUTATIONAL NUMBER THEORY
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > ALGORITHMS AND COMPLEXITY
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > ALGORITHMS AND COMPLEXITY
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > INDERDISCIPLINARY PHYSICS AND RELATED AREAS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY > OTHER AREAS OF APPLIED AND INDERDISCIPLINARY PHYSICS > INFORMATION AND COMMUNICATION THEORY
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING AND TECHNOLOGY > DIGITAL COMMUNICATIONS
Keywords:
Cryptography
Computational Complexity
Computational Number Theory
Symmetric Cryptography
Public Key Cryptography
Cryptographic Protocols
Information Security
Network Security
Description:
Abstract:
Υποδομή διαχείρισης δημοσίων κλειδιών (Public Key Infrastructure). Έμπιστη αρχή (Trusted Third Party).
Διαμοιρασμός μυστικού κλειδιού (σχήματα Shamir, Feldman, Pedersen), κρυπτοσυστήματα κατωφλίου.
Σχήμα προκατανομής κλειδιών (key predistribution) του Blom.

Σχήματα δέσμευσης: Pedersen commitment, chameleon bit commitment. Δίκαιη ρίψη νομίσματος. Μη συνειδητή μεταφορά (Oblivious Transfer).

Σχήματα αυθεντικοποίησης πρόκλησης-ανταπόκρισης (challenge-response).
Μέθοδοι κατασκευής από κρυπτοσυστήματα (συμμετρικά και δημοσίου κλειδιού).
Σχήματα αναγνώρισης μηδενικής γνώσης: σχήματα Fiat-Shamir και Feige-Fiat-Shamir.

Ασφαλείς υπολογισμοί πολλών συμμετεχόντων (secure multi-party computation). Ασφαλής εκπομπή, Byzantine Agreement. Ασφαλής υπολογισμός συνάρτησης (SFE). Ομομορφική κρυπτογράφηση.
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/5448
Bibliographic Reference: Pagourtzis, A., Zachos, E., & Grontas, P. (2015). Κρυπτογραφικά πρωτόκολλα και τεχνικές [Chapter]. In Pagourtzis, A., & Zachos, E. 2015. COMPUTATIONAL CRYPTOGRAPHY [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/5448
Language: Greek
Is Part of: COMPUTATIONAL CRYPTOGRAPHY
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions