Κεφάλαιο 8Adobe PDF (285 kB)
Title Details:
Συναρτήσεις Σύνοψης
Authors: Pagourtzis, Aristeidis
Zachos, Efstathios
Reviewer: Poulakis, Dimitrios
Subject: MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > INFORMATION ASSURANCE AND SECURITY > CRYPTOGRAPHY
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > INDERDISCIPLINARY PHYSICS AND RELATED AREAS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY > OTHER AREAS OF APPLIED AND INDERDISCIPLINARY PHYSICS > INFORMATION AND COMMUNICATION THEORY
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING AND TECHNOLOGY > DIGITAL COMMUNICATIONS
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > ALGORITHMS AND COMPLEXITY
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > ALGORITHMS AND COMPLEXITY
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > MATHEMATICS > NUMBER THEORY > COMPUTATIONAL NUMBER THEORY
Keywords:
Cryptography
Computational Complexity
Computational Number Theory
Symmetric Cryptography
Public Key Cryptography
Cryptographic Protocols
Information Security
Network Security
Description:
Abstract:
Συναρτήσεις σύνοψης (hash functions): ορισμός.
Επίπεδα ασφάλειας: αντίσταση πρώτου και δευτέρου ορίσματος, ελευθερία συγκρούσεων, ιδιότητα μονής κατεύθυνσης. Ιεράρχηση ιδιοτήτων ασφάλειας. Επίθεση με το Παράδοξο των Γενεθλίων.
Συνάρτηση σύνοψης Chaum-van Heisjt-Pfitzmann: ελευθερία συγκρούσεων ισοδύναμη με υπόθεση Διακριτού Λογαρίθμου. Μέθοδος Merkle-Damgard για επέκταση συναρτήσεων σύνοψης.
Το μοντέλο του Τυχαίου Μαντείου (Random Oracle).
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/5447
Bibliographic Reference: Pagourtzis, A., & Zachos, E. (2015). Συναρτήσεις Σύνοψης [Chapter]. In Pagourtzis, A., & Zachos, E. 2015. COMPUTATIONAL CRYPTOGRAPHY [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/5447
Language: Greek
Is Part of: COMPUTATIONAL CRYPTOGRAPHY
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions