Κεφάλαιο 7Adobe PDF (308.81 kB)
Title Details:
Ψηφιακές Υπογραφές
Authors: Pagourtzis, Aristeidis
Zachos, Efstathios
Reviewer: Poulakis, Dimitrios
Subject: MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > INFORMATION ASSURANCE AND SECURITY > CRYPTOGRAPHY
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > INDERDISCIPLINARY PHYSICS AND RELATED AREAS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY > OTHER AREAS OF APPLIED AND INDERDISCIPLINARY PHYSICS > INFORMATION AND COMMUNICATION THEORY
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING AND TECHNOLOGY > DIGITAL COMMUNICATIONS
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > ALGORITHMS AND COMPLEXITY
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > ALGORITHMS AND COMPLEXITY
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > MATHEMATICS > NUMBER THEORY > COMPUTATIONAL NUMBER THEORY
Keywords:
Cryptography
Computational Complexity
Computational Number Theory
Symmetric Cryptography
Public Key Cryptography
Cryptographic Protocols
Information Security
Network Security
Description:
Abstract:
Γενικός Ορισμός. Σχήμα υπογραφής RSA.
Σχήμα υπογραφής El Gamal. Σενάρια πλαστογράφησης.
Πρότυπο Ψηφιακής Υπογραφής (Digital Signature Standard).
Εξειδικευμένα είδη υπογραφών.
Υπογραφές μιας χρήσης: σχήμα Lamport scheme, βελτίωση Bos-Chaum. Τυφλές υπογραφές (blind signatures): σχήμα Chaum. Αδιαμφισβήτητες υπογραφές (undeniable signatures): σχήμα Chaum-van Antwerpen. Υπογραφές Fail-Stop: σχήμα van Heyst-Pedersen. Απόδειξη πλαστογράφησης: ασφάλεια ανεξάρτητη υπολογιστικής ισχύος.
Ομαδικές υπογραφές.
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/5446
Bibliographic Reference: Pagourtzis, A., & Zachos, E. (2015). Ψηφιακές Υπογραφές [Chapter]. In Pagourtzis, A., & Zachos, E. 2015. COMPUTATIONAL CRYPTOGRAPHY [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/5446
Language: Greek
Is Part of: COMPUTATIONAL CRYPTOGRAPHY
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions