Κεφάλαιο 6Adobe PDF (466.4 kB)
Title Details:
Κρυπτοσυστήματα Δημοσίου Κλειδιού
Authors: Pagourtzis, Aristeidis
Zachos, Efstathios
Reviewer: Poulakis, Dimitrios
Subject: MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > INFORMATION ASSURANCE AND SECURITY > CRYPTOGRAPHY
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > INDERDISCIPLINARY PHYSICS AND RELATED AREAS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY > OTHER AREAS OF APPLIED AND INDERDISCIPLINARY PHYSICS > INFORMATION AND COMMUNICATION THEORY
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING AND TECHNOLOGY > DIGITAL COMMUNICATIONS
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > ALGORITHMS AND COMPLEXITY
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > ALGORITHMS AND COMPLEXITY
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > MATHEMATICS > NUMBER THEORY > COMPUTATIONAL NUMBER THEORY
Keywords:
Cryptography
Computational Complexity
Computational Number Theory
Symmetric Cryptography
Public Key Cryptography
Cryptographic Protocols
Information Security
Network Security
Description:
Abstract:
Γενικός ορισμός. Μοντέλα σημασιολογικής ασφάλειας (semantic security): IND-CPA, IND-CCA.

Πιθανοτική κρυπτογράφηση: μέθοδοι Goldwasser-Micali (1-bit) και Blum-Goldwasser.

Κρυπτοσυστήματα βασισμένα στo πρόβλημα του Διακριτού Λογαρίθμου (DLP).
Το κρυπτοσύστημα ELGamal. Ανταλλαγή Κλειδιού Diffie Hellman. Tο πρόβλημα απόφασης Diffie-Hellman (DDH). Το υπολογιστικό πρόβλημα Diffie-Hellman (CDH). Η σχέση των DDH, CDH και DLP. Ισοδυναμία CDH και κρυπτανάλυσης του ElGamal. Το κρυπτοσύστημα Cramer - Shoup: ασφάλεια IND-CCA. Κρυπτοσύστημα Massey-Omura. Διακριτός λογάριθμος σε ελλειπτικές καμπύλες. Κρυπτοσυστήματα ελλειπτικών καμπυλών.

Κρυπτοσυστήματα βασισμένα στο πρόβλημα της Παραγοντοποίησης.
To κρυπτοσύστημα RSA. Ασφάλεια: εύρεση κλειδιού => πιθανοτικός αλγόριθμος παραγοντοποίησης. Επιθέσεις.
Πιθανοτική κρυπτογράφηση με padded RSA. Κρυπτοσυστήματα Rabin.

Κρυπτοσυστήματα τετραγωνικών υπολοίπων.
Το κρυπτοσύστημα Paillier. To πρόβλημα DCRA. Γενίκευση: το κρυπτοσύστημα Damgard-Jurik.
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/5445
Bibliographic Reference: Pagourtzis, A., & Zachos, E. (2015). Κρυπτοσυστήματα Δημοσίου Κλειδιού [Chapter]. In Pagourtzis, A., & Zachos, E. 2015. COMPUTATIONAL CRYPTOGRAPHY [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/5445
Language: Greek
Is Part of: COMPUTATIONAL CRYPTOGRAPHY
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions