Κεφάλαιο 5Adobe PDF (2.19 MB)
Title Details:
Συμμετρικά κρυπτοσυστήματα
Authors: Pagourtzis, Aristeidis
Zachos, Efstathios
Reviewer: Poulakis, Dimitrios
Subject: MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > INFORMATION ASSURANCE AND SECURITY > CRYPTOGRAPHY
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > INDERDISCIPLINARY PHYSICS AND RELATED AREAS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY > OTHER AREAS OF APPLIED AND INDERDISCIPLINARY PHYSICS > INFORMATION AND COMMUNICATION THEORY
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING AND TECHNOLOGY > DIGITAL COMMUNICATIONS
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > ALGORITHMS AND COMPLEXITY
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > ALGORITHMS AND COMPLEXITY
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > MATHEMATICS > NUMBER THEORY > COMPUTATIONAL NUMBER THEORY
Keywords:
Cryptography
Computational Complexity
Computational Number Theory
Symmetric Cryptography
Public Key Cryptography
Cryptographic Protocols
Information Security
Network Security
Description:
Abstract:
Κρυπτοσυστήματα ροής (stream ciphers).
Γεννήτριες ψευδοτυχαίων αριθμών, ψευδοτυχαίες συναρτήσεις, εξαγωγείς τυχαιότητας. Γεννήτρια ψευδοτυχαίων BBS (Blum-Blum-Shub). Καταχωρητές ολίσθησης γραμμικής ανάδρασης. Περίοδος κλειδιού. Γραμμική και μη γραμμική πολυπλοκότητα. Ο αλγόριθμος Berlekamp-Massey.

Κρυπτοσυστήματα τμήματος (block ciphers).
Δίκτυα Feistel: αποκρυπτογράφηση με αντιστροφή κλειδιών.
Το κρυπτοσύστημα DES: ο ρόλος των S-boxes. Σύγχυση και διάχυση. Κριτήρια σχεδιασμού.Το πρόγραμμα παραγωγής κλειδιών. Επίθεση ενδιάμεσου (man-in-the-middle attack). Ενίσχυση ασφάλειας: 3-DES, DES-X. Διαφορική κρυπτανάλυση. Γραμμική κρυπτανάλυση.
Το κρυπτοσύστημα AES. Οι βασικές διαδικασίες. Τα S-boxes του AES: διαδικασία SubBytes.
Τρόποι λειτουργίας κρυπτοσυστημάτων τμήματος: ECB, CBC, CFB, OFB, CTR. Επίδραση λαθών μετάδοσης, self-recovery. Χρήση CBC και CFB σε κώδικες ελέγχου γνησιότητας (MACs).
Κρυπτοσύστημα ροής από κρυπτοσύστημα τμήματος: παραγωγή κλειδοροής από CFB/OFB/CTR.
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/5444
Bibliographic Reference: Pagourtzis, A., & Zachos, E. (2015). Συμμετρικά κρυπτοσυστήματα [Chapter]. In Pagourtzis, A., & Zachos, E. 2015. COMPUTATIONAL CRYPTOGRAPHY [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/5444
Language: Greek
Is Part of: COMPUTATIONAL CRYPTOGRAPHY
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions