Κεφάλαιο 3Adobe PDF (259.7 kB)
Title Details:
Στοιχεία Θεωρίας Υπολογισμού
Authors: Pagourtzis, Aristeidis
Zachos, Efstathios
Reviewer: Poulakis, Dimitrios
Subject: MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > INFORMATION ASSURANCE AND SECURITY > CRYPTOGRAPHY
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > INDERDISCIPLINARY PHYSICS AND RELATED AREAS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY > OTHER AREAS OF APPLIED AND INDERDISCIPLINARY PHYSICS > INFORMATION AND COMMUNICATION THEORY
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING AND TECHNOLOGY > DIGITAL COMMUNICATIONS
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > ALGORITHMS AND COMPLEXITY
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > ALGORITHMS AND COMPLEXITY
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > MATHEMATICS > NUMBER THEORY > COMPUTATIONAL NUMBER THEORY
Keywords:
Cryptography
Computational Complexity
Computational Number Theory
Symmetric Cryptography
Public Key Cryptography
Cryptographic Protocols
Information Security
Network Security
Description:
Abstract:
Ανάλυση χρόνου εκτέλεσης αλγορίθμων: συμβολισμός Ο, Ω, Θ. Αποδοτικοί αλγόριθμοι. Η κλάση πολυπλοκότητας P. Δυσεπίλυτα προβλήματα και η κλάση NP. Η έννοια της NP-πληρότητας. Μέθοδος κατασκευής συστήματος δημοσίου κλειδιού από NP-πλήρες πρόβλημα. Το κρυπτοσύστημα σακιδίου Merkle-Hellman. Υπολογισμοί με τυχαίες επιλογές, πιθανοτικοί αλγόριθμοι. Οι κλάσεις RP, BPP, ZPP. Συναρτήσεις μονής κατεύθυνσης και η κλάση UP. Ιεράρχηση κλάσεων πολυπλοκότητας.
Αποδείξεις ασφάλειας βασισμένες σε υποθέσεις υπολογιστικής δυσκολίας, κρυπτογραφικές αναγωγές.
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/5442
Bibliographic Reference: Pagourtzis, A., & Zachos, E. (2015). Στοιχεία Θεωρίας Υπολογισμού [Chapter]. In Pagourtzis, A., & Zachos, E. 2015. COMPUTATIONAL CRYPTOGRAPHY [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/5442
Language: Greek
Is Part of: COMPUTATIONAL CRYPTOGRAPHY
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions