Κεφάλαιο 1Adobe PDF (313.77 kB)
Title Details:
Εισαγωγή στην Κρυπτολογία
Authors: Pagourtzis, Aristeidis
Zachos, Efstathios
Grontas, Panagiotis
Reviewer: Poulakis, Dimitrios
Subject: MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > INFORMATION ASSURANCE AND SECURITY > CRYPTOGRAPHY
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > MATHEMATICS > NUMBER THEORY > COMPUTATIONAL NUMBER THEORY
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > ALGORITHMS AND COMPLEXITY
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > COMPUTER SCIENCE > ALGORITHMS AND COMPLEXITY
NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > INDERDISCIPLINARY PHYSICS AND RELATED AREAS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY > OTHER AREAS OF APPLIED AND INDERDISCIPLINARY PHYSICS > INFORMATION AND COMMUNICATION THEORY
ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING AND TECHNOLOGY > DIGITAL COMMUNICATIONS
Keywords:
Cryptography
Computational Complexity
Computational Number Theory
Symmetric Cryptography
Public Key Cryptography
Cryptographic Protocols
Information Security
Network Security
Description:
Abstract:
Ιστορική αναδρομή. Αντικείμενο και στόχοι της κρυπτολογίας. Θεμελιώσεις: Bacon, Kerckhoffs, Shannon.
Κλασικά κρυπτοσυστήματα: συστήματα μετάθεσης και αντικατάστασης, μονοαλφαβητικά και πολυαλφαβητικά. Συστήματα Καίσαρα, Playfair, Vigenere. Κρυπτοσυστήματα γινομένου.
Κλασικές τεχνικές κρυπτανάλυσης: Kasiski test, δείκτης σύμπτωσης (coincidence index).
Τύποι επιθέσεων: γνωστό κρυπτοκείμενο, γνωστό απλό κείμενο (KPA), επιλεγμένο απλό κείμενο (CPA), επιλεγμένο κρυπτοκείμενο (CCA).
Τέλεια μυστικότητα κατά Shannon. One-time pad.
Κρυπτοσυστήματα τμήματος και ροής. Κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού.
Θεωρητικό υπόβαθρο: αλγόριθμοι, πολυπλοκότητα, θεωρία αριθμών, αφηρημένη άλγεβρα.
Υπολογιστικά προβλήματα στην κρυπτολογία.
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/5440
Bibliographic Reference: Pagourtzis, A., Zachos, E., & Grontas, P. (2015). Εισαγωγή στην Κρυπτολογία [Chapter]. In Pagourtzis, A., & Zachos, E. 2015. COMPUTATIONAL CRYPTOGRAPHY [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/5440
Language: Greek
Is Part of: COMPUTATIONAL CRYPTOGRAPHY
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions