DSpace

Πληροφορίες Τίτλου
Τίτλος: Ασκήσεις μεθόδου μετακινήσεων
Υπότιτλος: Ασκήσεις
Συγγραφείς:Αβραμίδης, Ιωάννης
Μορφίδης, Κωνσταντίνος
Κριτικός Αναγνώστης: Καρακώστας, Χρήστος
Σχολές/Τμήματα: ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: 
Λέξεις-κλειδιά: 
ΣΤΑΤΙΚΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ
ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΩΝΙΩΝ ΣΤΡΟΦΗΣ
ΥΠΕΡΣΤΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περιγραφή
Περίληψη: 
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται κυρίως σε προπτυχιακούς φοιτητές σε Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών ΑΕΙ και ΤΕΙ, οι οποίοι παρακολουθούν το αντίστοιχο μάθημα, δηλαδή τη ΣΤΑΤΙΚΗ ΙI ή τη ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΙΙ, που αφορά στην επίλυση υπερστατικών φορέων με τη Μέθοδο Μετακινήσεων (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μέθοδος αυτή διδάσκεται σε ορισμένα ΑΕΙ/ΤΕΙ στο πλαίσιο του μαθήματος ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΙ, ενώ σε άλλα ΑΕΙ/ΤΕΙ στο πλαίσιο του μαθήματος ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΙΙ).

Στο βιβλίο παρουσιάζεται αναλυτικά μία σχετικά μεγάλη σειρά επιλεγμένων ασκήσεων που στοχεύουν στην εμπέδωση της κατανόησης της μεθόδου μετακινήσεων για τον υπολογισμό των μεγεθών έντασης και παραμόρφωσης υπερστατικών φορέων.

Με στόχο τη δυνατότητα συστηματικής και μεθοδικής εξάσκησης του αναγνώστη, οι ασκήσεις είναι ταξινομημένες σε περισσότερες ομάδες που αντιστοιχούν σε ξεχωριστά κεφάλαια. Κάθε ομάδα ασκήσεων αναφέρεται σε ένα διακριτό τμήμα της θεωρίας που αφορά είτε στον τρόπο εφαρμογής της μεθόδου μετακινήσεων στο αντίστοιχο πρόβλημα είτε σε κάποιον ειδικό τύπο στατικού φορέα.

Οι λύσεις των ασκήσεων παρατίθενται λεπτομερώς και αναλυτικά, ενώ συχνά και σε διάφορα σημεία γίνονται υπενθυμίσεις θεμελιωδών εννοιών ή επισημάνσεις βασικών παραδοχών, προκειμένου - μέσω της επανάληψης - να εμπεδωθούν καλύτερα οι μέθοδοι και οι τεχνικές των στατικών υπολογισμών.

Για λόγους απλούστευσης των υπολογισμών και προβολής των ουσιωδών χαρακτηριστικών της χρησιμοποιούμενης μεθόδου επίλυσης, οι περισσότερες ασκήσεις του παρόντος τόμου αφορούν σε επίπεδους φορείς, χωρίς αυτό βέβαια να περιορίζει τη γενικότητα της χρησιμοποιούμενης διαδικασίας επίλυσης.
Πίνακας Περιεχομένων: 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ
Επεξηγηματικό Σημείωμα
Κατάλογος συμβόλων
Πρόλογος
Εισαγωγή
Κεφ. 1: Πάγιοι ατενείς φορείς υπό εξωτερικά φορτία και καταναγκασμούς
Κεφ. 2: Κινητοί ατενείς φορείς με ή χωρίς ελαστικές στηρίξεις/πακτώσεις
Κεφ. 3: Κινητοί ατενείς φορείς με απολύτως στερεά τμήματα
Κεφ. 4: Συγκριτική επίλυση φορέων με και χωρίς ατένεια
Κεφ. 5: Φορείς με στοιχεία πεπερασμένης δυστένειας
Κεφ. 6: Φορείς με λοξά στοιχεία
Κεφ. 7: Συμμετρικοί φορείς
Κεφ. 8: Έλεγχοι ορθότητας της επίλυσης
Κεφ. 9: Χωρικοί φορείς
Κεφ. 10: Προσδιορισμός των βαθμών ελευθερίας
Παράρτημα: Βοηθητικοί πίνακες
Ημερομηνία Δημιουργίας: 2015
Πληροφορίες Τεκμηρίου
Είδος Τεκμηρίου: Βοήθημα
URI: http://hdl.handle.net/11419/490
ISBN: 978-960-603-020-8
ID Ευδόξου: 320022
Βιβλιογραφική Αναφορά:Αβραμίδης, Ι., Μορφίδης, Κ. 2015. Ασκήσεις μεθόδου μετακινήσεων. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/490
Γλώσσα: Ελληνικά
Αποτελείται από: 1. Εισαγωγή (Ασκήσεις μεθόδου μετακινήσεων)
2. Πάγιοι ατενείς φορείς υπό εξωτερικά φορτία και καταναγκασμούς
3. Κινητοί ατενείς φορείς με ή χωρίς ελαστικές στηρίξεις / πακτώσεις
4. Κινητοί ατενείς φορείς με απολύτως στερεά τμήματα
5. Συγκριτική επίλυση φορέων με και χωρίς ατένεια
6. Φορείς με στοιχεία πεπερασμένης δυστένειας
7. Φορείς με λοξά στοιχεία
8. Συμμετρικοί φορείς
9. Έλεγχοι ορθότητας της επίλυσης
10. Χωρικοί φορείς
11. Προσδιορισμός των βαθμών ελευθερίας
12. Παράρτημα: Βοηθητικοί πίνακες (Ασκήσεις μεθόδου μετατικήσεων)
Άδεια Χρήσης: Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
Σχετικά Μαθήματα: 
1. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΙΙ [ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ]
2. ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΙ [ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ]
3. ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΙ [ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ]
4. ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΙ [ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ]
5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ [ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ]
6. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΚΗ [ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.]
7. ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΙ [ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.]
8. ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΙΙ [ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΣΧΟΛΗ , ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Συγχωνεύτηκε)]
9. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΚΗ [ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (Συγχωνεύτηκε)]
10. ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΙ [ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.]
Γλωσσική Επιμέλεια: Κατσαρού, Δήμητρα
Τεχνική Επεξεργασία: Αβραμίδου, Ελένη
Γραφιστική Επιμέλεια: Αβραμίδου, Ελένη
Τύπος έκδοσης: Εκδόσεις Κάλλιπος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Επιστήμες Μηχανικών και Πληροφορική

Thumbnail

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:

Μορφότυπο Μέγεθος Περιγραφή
Adobe PDF9,5 MB-KατεβάστεΔείτε
Electronic Publication14,68 MB-KατεβάστεΔείτε

Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα

Όροι χρήσης HEAL-Link © 2015

HEAL-Link NTUA GRNET European Union EDULLL ESPA