Κεφάλαιο 1οAdobe PDF (1.58 MB)
Κεφάλαιο 1οEPUB (596.79 kB)
Download
Title Details:
Εισαγωγή:Ιστορικές σημειώσεις και θεωρητικές βάσεις της βιβλιομετρίας
Authors: Papavlasopoulos, Sozon
Reviewer: Poulos, Marios
Subject: LAW AND SOCIAL SCIENCES > ECONOMIC SCIENCES > MATHEMATICAL AND QUANTITATIVE METHODS
MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > MATHEMATICS > STATISTICS > APPLICATIONS
LAW AND SOCIAL SCIENCES > ECONOMIC SCIENCES > BUSINESS ADMINISTRATION AND BUSINESS ECONOMICS; MARKETING; ACCOUNTING > LIBRARY SCIENCE AND ARCHIVING
LAW AND SOCIAL SCIENCES > ECONOMIC SCIENCES > BUSINESS ADMINISTRATION AND BUSINESS ECONOMICS; MARKETING; ACCOUNTING > INFORMATION RESOURCES MANAGEMENT
Keywords:
Quantitative Analysis
Citation Analysis
Content Analysis
Information Science
Library Science
Reseαrch Methods
Description:
Abstract:
Η ιστορική ανασκόπηση από το 1920 όταν ο Lotka δημοσίευσε μελέτη σχετική με την κατανομή της συχνότητας της επιστημονικής παραγωγικότητας, έως την δημοσίευση των βιβλίων του de Solla Price "Science since Babylon" και "Little Science - Big Science" (1961-63), στα οποία αναλύθηκε το τότε σύστημα επικοινωνίας της επιστήμης και παρουσιάστηκε η πρώτη συστηματική προσέγγιση στη δομή της. Στην συνέχεια στις αρχές της δεκαετίας του ογδόντα, η Βιβλιομετρία εξελίχθηκε σε ένα ξεχωριστό πεδίο με χαρακτηριστικό προφίλ , υποπεδία και δομές επιστημονικής επικοινωνίας. Η θεσμοθέτηση του πεδίου ξεκίνησε, το 1978, με τη κυκλοφορία του περιοδικού Scientometrics, τα διεθνή συνέδρια του πεδίου από το 1983 και το περιοδικό Έρευνα Αξιολόγησης από το 1991. Στη δεκαετία του '90, η Βιβλιομετρία έγινε ένα εργαλείο διαχείρισης της έρευνας με εξελιγμένες τεχνικές που θα συζητηθούν με τις βασικές έννοιες και τους ορισμούς των διάφορων μετρικών: Βιβλιο-Επιστημο-Πληροφοριο-Ιστομετρίας.
Technical Editors: Apostolou, Effrosyni
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/4756
Bibliographic Reference: Papavlasopoulos, S. (2015). Εισαγωγή:Ιστορικές σημειώσεις και θεωρητικές βάσεις της βιβλιομετρίας [Chapter]. In Papavlasopoulos, S. 2015. Βιβλιομετρία [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/4756
Language: Greek
Is Part of: Βιβλιομετρία
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions