Πρότυπη εργαστηριακή αναφορά - Όργανα μέτρησης διαστάσεων-μάζας. Υπολογισμός πυκνότητας μεταλικών σωμάτωνAdobe PDF (194.02 kB)
Title Details:
Πρότυπη εργαστηριακή αναφορά
Authors: Saltas, Vasileios
Subject: NATURAL SCIENCES AND AGRICULTURAL SCIENCES > PHYSICS > GENERAL PHYSICS
Keywords:
Tables
Description:
Type: Interactive object
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/4602
Bibliographic Reference: Saltas, V. (2015). Πρότυπη εργαστηριακή αναφορά [Interactive object]. In Saltas, V. 2015. PHYSICS LABORATORY GUIDE [Laboratory Guide]. Kallipos, Open Academic Editions. chapter 11. https://hdl.handle.net/11419/4602
Language: Greek
Is Part of: PHYSICS LABORATORY GUIDE: Appendices
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions