DSpace

Πληροφορίες Τίτλου
Τίτλος: Σύγχρονες τεχνολογίες κατασκευής με τη βοήθεια Η/Υ
Συγγραφείς:Γιαννατσής, Ιωάννης
Δεδούσης, Βασίλειος
Κανελλίδης, Βασίλης
Κριτικός Αναγνώστης: Ανδρεάδης, Γεώργιος
Σχολές/Τμήματα: ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Θέμα: 
Λέξεις-κλειδιά: 
ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΡΙΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΑΡΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η/Υ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Περιγραφή
Περίληψη: 
Το προτεινόμενο βιβλίο αποτελεί μια προσπάθεια περιεκτικής παρουσίασης του πεδίου των Προηγμένων Τεχνολογιών Κατασκευής εξαρτημάτων και (μηχανουργικών) κομματιών (Advanced Manufacturing Technologies). Απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές χωρίς ειδικές τεχνικές γνώσεις και έχει ως βασικό στόχο την προσφορά γνώσεων σχετικά με την αρχή λειτουργίας, τα βασικά χαρακτηριστικά και τις κύριες εφαρμογές κάθε τεχνολογίας. Το μεγαλύτερο τμήμα του βιβλίου αφορά σε σύγχρονες/προηγμένες μεθόδους παραγωγής, και ειδικότερα σε αυτές στις οποίες η διαδικασία κατασκευής είναι ψηφιακά καθοδηγούμενη ή/και ο προγραμματισμός πραγματοποιείται μέσω Η/Υ. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται οι τεχνολογίες Προσθετικής Κατασκευής (Additive Manufacturing), γνωστές πλέον και ως μέθοδοι Τριδιάστατης Εκτύπωσης (3D Printing), καθώς και οι μέθοδοι Κατεργασιών με Εργαλειομηχανές Αριθμητικού Ελέγχου (CNC). Εκτενής αναφορά γίνεται επίσης στις σύγχρονες τεχνολογίες μέτρησης και σάρωσης της γεωμετρίας αντικειμένων, οι οποίες στη σύγχρονη πρακτική λειτουργούν συνεργατικά με τις κατασκευαστικές τεχνολογίες για την παροχή ψηφιακών δεδομένων και τον ποιοτικό έλεγχο των αποτελεσμάτων. Εισαγωγικά, και για την πληρέστερη παρουσίαση του πεδίου, περιέχεται μια συνοπτική αναφορά σε παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής που ανήκουν στις οικογένειες της χύτευσης και της διαμόρφωσης. Τμήμα του βιβλίου αναφέρεται σε βασικά θέματα της μηχανουργικής τεχνολογίας, της επιστήμης των υλικών και της οργάνωσης παραγωγικών συστημάτων, συστατικά τα οποία είναι απαραίτητα για την καλύτερη κατανόηση των αρχών λειτουργίας των τεχνολογιών και την αποδοτική χρήση τους στην επιχειρησιακή πρακτική. Τέλος, στο πλαίσιο της διασύνδεσης των προηγμένων τεχνολογιών παραγωγής, παρουσιάζεται η φιλοσοφία των ευέλικτων συστημάτων παραγωγής (FMS-Flexible Manufacturing Systems) και οι σχετικές εφαρμογές ρομποτικής και αυτοματοποίησης της μεταφοράς των υλικών, καθώς και τεχνικές/μέθοδοι δρομολόγησης των εργασιών σε ένα FMS.
Ημερομηνία Δημιουργίας: 2015
Πληροφορίες Τεκμηρίου
Είδος Τεκμηρίου: Βοήθημα
URI: http://hdl.handle.net/11419/4521
ISBN: 978-960-603-464-0
ID Ευδόξου: 320305
Βιβλιογραφική Αναφορά:Γιαννατσής, Ι., Δεδούσης, Β., Κανελλίδης, Β. 2015. Σύγχρονες τεχνολογίες κατασκευής με τη βοήθεια Η/Υ. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/4521
Γλώσσα: Ελληνικά
Αποτελείται από: 1. Κατασκευαστικές Μέθοδοι και Τεχνολογίες
2. Τεχνολογίες Κατεργασιών Κοπής και Ψηφιακή Καθοδήγηση Μηχανών
3. Τεχνολογίες Προσθετικής Κατασκευής και Τριδιάστατης Εκτύπωσης
4. Ευέλικτα Συστήματα Παραγωγής και Τεχνολογία Ομάδων
5. Τεχνολογίες Μέτρησης και Αντίστροφου Σχεδιασμού
6. Τεχνολογίες Αυτοματοποίησης και Ψηφιακού Ελέγχου
Άδεια Χρήσης: Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Σχετικά Μαθήματα: 
1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ [ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ]
2. ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ [ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ]
3. ΣΥΣΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ Η/Υ (CAD-CAM-CAE) II [ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ]
4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙΙ [ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ]
Τεχνική Επεξεργασία: Καλποδήμου, Άννα
Σαγάνη, Αγγελική
Τύπος έκδοσης: Εκδόσεις Κάλλιπος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Επιστήμες Μηχανικών και Πληροφορική

Thumbnail

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:

Μορφότυπο Μέγεθος Περιγραφή
Adobe PDF14,07 MB-KατεβάστεΔείτε
Electronic Publication11,78 MB-KατεβάστεΔείτε

Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα

Όροι χρήσης HEAL-Link © 2015

HEAL-Link NTUA GRNET European Union EDULLL ESPA