Κεφάλαιο 17, έκδοση R5Adobe PDF (226.17 kB)
Title Details:
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Κυκλώματα Σύγκρισης
Authors: Kiziroglou, Michail
Reviewer: Karafyllidis, Ioannis
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > ELECTRONICS TECHNOLOGY AND ENGINEERING
Keywords:
Electronics
Digital Electronics
Analog Electronics
Applications
Prototyping
Description:
Abstract:
Μελέτη συγκριτικής λειτουργίας τελεστικών ενισχυτών. Παρακολούθηση και χαρακτηρισμός λειτουργίας με συνδυαστική χρήση παλμογράφου και LED.
Table of Contents:
17.1 Θεωρητική εισαγωγή
17.2 Προετοιμασία
17.3 Bοηθητικές πληροφορίες
17.4 Πειραματικό Μέρος
Linguistic Editors: Tsiadimou, Anastasia
Technical Editors: Zinas, Nikolaos
Bafera, Zoe
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/4488
Bibliographic Reference: Kiziroglou, M. (2015). ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Κυκλώματα Σύγκρισης [Chapter]. In Kiziroglou, M. 2015. Εργαστηριακές Ασκήσεις Ηλεκτρονικής [Laboratory Guide]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/4488
Language: Greek
Is Part of: Εργαστηριακές Ασκήσεις Ηλεκτρονικής
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions