Κεφάλαιο 12, έκδοση R5Adobe PDF (491.93 kB)
Title Details:
Linear circuits with operational amplifiers
Authors: Kiziroglou, Michail
Reviewer: Karafyllidis, Ioannis
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > ELECTRONICS TECHNOLOGY AND ENGINEERING
Keywords:
Electronics
Digital Electronics
Analog Electronics
Applications
Prototyping
Description:
Abstract:
Χαρακτηρισμός τελεστικών ενισχυτών. Γραμμικά κυκλώματα. Ενίσχυση και άθροιση σημάτων. Συγκριτές. Εφαρμογή: Μετατροπείς AtoD και DtoA.
Table of Contents:
12.1 Θεωρητική εισαγωγή
12.2 Προετοιμασία
12.3 Bοηθητικές πληροφορίες
12.4 Πειραματικό Μέρος
Linguistic Editors: Tsiadimou, Anastasia
Technical Editors: Zinas, Nikolaos
Bafera, Zoe
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/4481
Bibliographic Reference: Kiziroglou, M. (2015). Linear circuits with operational amplifiers [Chapter]. In Kiziroglou, M. 2015. Εργαστηριακές Ασκήσεις Ηλεκτρονικής [Laboratory Guide]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/4481
Language: Greek
Is Part of: Εργαστηριακές Ασκήσεις Ηλεκτρονικής
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions