Κεφάλαιο 9, έκδοση R5Adobe PDF (359.88 kB)
Title Details:
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Διαφορικός ενισχυτής
Authors: Kiziroglou, Michail
Reviewer: Karafyllidis, Ioannis
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > ELECTRONICS TECHNOLOGY AND ENGINEERING
Keywords:
Electronics
Digital Electronics
Analog Electronics
Applications
Prototyping
Description:
Abstract:
Υλοποίηση και χαρακτηρισμός λειτουργίας διαφορικού ενισχυτή με MOSFET. Μέτρηση λόγου απόρριψης κοινού σήματος. Υλοποίηση και χαρακτηρισμός καθρέπτη ρεύματος.
Table of Contents:
9.1 Θεωρητική εισαγωγή
9.2 Προετοιμασία
9.3 Bοηθητικές πληροφορίες
9.4 Πειραματικό Μέρος
Linguistic Editors: Tsiadimou, Anastasia
Technical Editors: Zinas, Nikolaos
Bafera, Zoe
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/4478
Bibliographic Reference: Kiziroglou, M. (2015). ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Διαφορικός ενισχυτής [Chapter]. In Kiziroglou, M. 2015. Εργαστηριακές Ασκήσεις Ηλεκτρονικής [Laboratory Guide]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/4478
Language: Greek
Is Part of: Εργαστηριακές Ασκήσεις Ηλεκτρονικής
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions