Κεφάλαιο 8, έκδοση R5Adobe PDF (346.96 kB)
Title Details:
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Ενισχυτής κοινού εκπομπού
Authors: Kiziroglou, Michail
Reviewer: Karafyllidis, Ioannis
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > ELECTRONICS TECHNOLOGY AND ENGINEERING
Keywords:
Electronics
Digital Electronics
Analog Electronics
Applications
Prototyping
Description:
Abstract:
Στο εργαστήριο αυτό χρησιμοποιείται ένα αμφιπολικό τρανζίστορ για την υλοποίηση ενός ενισχυτή κοινού εκπομπού. Σε επίπεδο προσομοίωσης και πρωτοτυποποίησης, δοκιμάζεται μια απλή συνδεσμολογία χωρίς αντίσταση στον εκπομπό (της οποίας ο ρόλος θα ήταν η αντιστάθμιση σε θερμικές μεταβολές για την σταθεροποίηση του κέρδους). Ρυθμίζεται η DC πόλωση της βάσης ώστε το κεντρικό σημείο λειτουργίας του τρανζίστορ να βρίσκεται στη μέση της γραμμικής του περιοχής και ο ενισχυτής τροφοδοτείται από ένα ημιτονοειδές σήμα πλάτους 50 mV και συχνότητας 1 kHz. Παρατηρείται το κέρδος τάσης και συγκρίνεται το αποτέλεσμα της προσομοίωσης με τις πειραματικές μετρήσεις.
Table of Contents:
8.1 Θεωρητική εισαγωγή
8.2 Προετοιμασία
8.3 Bοηθητικές πληροφορίες
8.4 Πειραματικό Μέρος
Linguistic Editors: Tsiadimou, Anastasia
Technical Editors: Zinas, Nikolaos
Bafera, Zoe
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/4477
Bibliographic Reference: Kiziroglou, M. (2015). ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Ενισχυτής κοινού εκπομπού [Chapter]. In Kiziroglou, M. 2015. Εργαστηριακές Ασκήσεις Ηλεκτρονικής [Laboratory Guide]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/4477
Language: Greek
Is Part of: Εργαστηριακές Ασκήσεις Ηλεκτρονικής
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions