Κεφάλαιο 5, έκδοση R5Adobe PDF (388.58 kB)
Title Details:
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Τεχνική Ευθείας Φόρτου
Authors: Kiziroglou, Michail
Reviewer: Karafyllidis, Ioannis
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > ELECTRONICS TECHNOLOGY AND ENGINEERING
Keywords:
Electronics
Digital Electronics
Analog Electronics
Applications
Prototyping
Description:
Abstract:
Στο εργαστήριο αυτό χρησιμοποιείται η τεχνική της ευθείας φόρτου για τον γραφικό προσδιορισμό του σημείου λειτουργίας της διόδου σε ένα κύκλωμα. Χρησιμοποιείται η χαρακτηριστική I-V της διόδου που προέκυψε πειραματικά από το προηγούμενο εργαστήριο, ή εκείνη που προκύπτει από αντίστοιχες I-V αναλύσεις προσομοίωσης. Για ένα απλό κύκλωμα πηγής DC, αντίστασης και διόδου, σχεδιάζεται η χαρακτηριστική εξίσωση του κυκλώματος και προσδιορίζεται το σημείο λειτουργίας της διόδου για διάφορες τιμές της αντίστασης.
Table of Contents:
5.1 Θεωρητική εισαγωγή
5.2 Προετοιμασία
5.3 Bοηθητικές πληροφορίες
5.4 Πειραματικό Μέρος
Linguistic Editors: Tsiadimou, Anastasia
Technical Editors: Zinas, Nikolaos
Bafera, Zoe
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/4476
Bibliographic Reference: Kiziroglou, M. (2015). ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Τεχνική Ευθείας Φόρτου [Chapter]. In Kiziroglou, M. 2015. Εργαστηριακές Ασκήσεις Ηλεκτρονικής [Laboratory Guide]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/4476
Language: Greek
Is Part of: Εργαστηριακές Ασκήσεις Ηλεκτρονικής
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions