Κεφάλαιο 10, έκδοση R5Adobe PDF (341.9 kB)
Title Details:
The MOSFET
Authors: Kiziroglou, Michail
Reviewer: Karafyllidis, Ioannis
Subject: ENGINEERING AND TECHNOLOGY > TECHNOLOGICAL SCIENCES AND ENGINEERING > ELECTRONICS TECHNOLOGY AND ENGINEERING
Keywords:
Electronics
Digital Electronics
Analog Electronics
Applications
Prototyping
Description:
Abstract:
Ηλεκτρική αναπαράσταση ψηφιακής λογικής. Υλοποίηση λογικών πυλών με NMOS, PMOS, CMOS. Κατανάλωση ισχύος.
Table of Contents:
10.1 Θεωρητική εισαγωγή
10.2 Προετοιμασία
10.3 Bοηθητικές πληροφορίες
10.4 Πειραματικό Μέρος
Linguistic Editors: Tsiadimou, Anastasia
Technical Editors: Zinas, Nikolaos
Bafera, Zoe
Type: Chapter
Creation Date: 2015
Item Details:
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr
Handle http://hdl.handle.net/11419/4475
Bibliographic Reference: Kiziroglou, M. (2015). The MOSFET [Chapter]. In Kiziroglou, M. 2015. Εργαστηριακές Ασκήσεις Ηλεκτρονικής [Laboratory Guide]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/4475
Language: Greek
Is Part of: Εργαστηριακές Ασκήσεις Ηλεκτρονικής
Publication Origin: Kallipos, Open Academic Editions